Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.584 văn bản: Xây dựng
101

Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố về "Rà soát, đánh giá lại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
102

Quyết định 1293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
103

Quyết định 4309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2.000 tại ô quy hoạch ký hiệu A.7/TH. Địa điểm: Số 449 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
104

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
105

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
106

Quyết định 59/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
107

Quyết định 4305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C6-NT1 và D5-NT1. Địa điểm: Phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
108

Quyết định 2966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
109

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
110

Quyết định 2102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Phát triển đô thị; Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
111

Quyết định 58/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
112

Quyết định 2318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng và Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2021
113

Quyết định 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
114

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
115

Quyết định 2692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
116

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
117

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
118

Quyết định 60/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hoà Bình

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
119

Quyết định 3352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
120

Quyết định 4206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
Vui lòng đợi