Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.598 văn bản: Xây dựng
41

Quyết định 832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
42

Quyết định 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
43

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ân Đức, huyện Hoài Ân

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
44

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
45

Quyết định 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng - kiến trúc và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Hành chính Tải về
46

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Đông Động, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
47

Quyết định 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
48

Quyết định 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, diện tích 3,2ha)

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
49

Quyết định 807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội VIII-OXH-02 thuộc đơn vị ở VIII, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
50

Quyết định 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội V-CT-02 thuộc đơn vị ở V, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
51

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
52

Quyết định 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân (NT-02) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
53

Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
54

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
55

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
56

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
57

Quyết định 866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
58

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
59

Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
60