Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.586 văn bản: Xây dựng
41

Nghị quyết 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
42

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
43

Quyết định 5189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại ô đất HTKT-02. Địa điểm: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
44

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
45

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
46

Quyết định 73/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
47

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
48

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
49

Quyết định 4773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
50

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
51

Quyết định 65/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
52

Quyết định 73/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
53

​Quyết định 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
54

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
55

Quyết định 4979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng Khu Chính trị - Hành chính, Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao huyện Quốc Oai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Tại Thị trấn Quốc Oai và xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
56

Quyết định 46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp thẩm quyền Cấp giấy phép xây dựng và Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
57

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
58

Quyết định 66/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
59

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
60

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
Vui lòng đợi