Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.591 văn bản: Xây dựng
4241

Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện​

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4242

Quyết định 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng​

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4243

Quyết định 1195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4244

Quyết định 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị liên hợp thể thao tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4245

Quyết định 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Xử lý cấp bách hồ Ngọc Thanh, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4246

Quyết định 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đính chính nội dung Quyết định 1865/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
4247

Quyết định 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
4248

Quyết định 2525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng (các hạng mục còn lại) công trình Đường giao thông từ ngã ba Voi (Thành phố Thanh Hóa) đi Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
4249

Quyết định 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường nội thị huyện Quế Võ (Đoạn Việt Thống đi Đại Xuân) tuyến 1, 2, 3, 4 và 5 (giai đoạn 1)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
4250

Quyết định 1110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao đất để xây dựng công trình: Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4251

Quyết định 782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
4252

Quyết định 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
4253

Quyết định 1758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035, định hướng đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4254

Quyết định 1766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đối với lô đất của Chi cục Hải quan Côn Đảo và một số nội dung khác tại khu vực Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4255

Quyết định 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
4256

Quyết định 783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
4257

Quyết định 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình và giá gói thầu số 04 (Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình), công trình Đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
4258

Quyết định 1761/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 4) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam và Cảng chuyên dùng tại xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4259

Quyết định 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Tiên Du (đô thị Lim mở rộng)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
4260

Quyết định 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, hạ tầng đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về