Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.275 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Tỷ lệ 1/500)

22
23

Quyết định 1703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

24

Quyết định 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỷ lệ 1/500

25

​Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

26
27
28

Quyết định 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án bê tông hóa tuyến đường giao thông Giang Sơn 9 đi Trường Mầm non xã Hà Sơn, huyện Hà Trung của Ủy ban nhân dân xã Hà Sơn

29

Quyết định 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị và Trung tâm hành chính tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/500)

30

Quyết định 1670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

31

Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2)

32

Quyết định 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Vân Dương tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

33

Quyết định 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hà Bình tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

34

Quyết định 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

35

Quyết định 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng Công sở xã Điền Thượng, huyện Bá Thước

36

Quyết định 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố

37

Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000

38
39

Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu số 1, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000)

40

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng