Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.712 văn bản: Xây dựng
3601

Quyết định 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
3602

Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3603

Quyết định 3973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3604

Quyết định 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
3605

Quyết định 3142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch và ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị SBC Miền Trung tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3606

Quyết định 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3607

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
3608

Quyết định 3129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
3609

Quyết định 3974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định (diện tích mỏ 15,6239 ha)

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3610

Quyết định 1283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (số 8, 9, 10) thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến Quốc lộ 3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với Quốc lộ 3 mới

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
3611

Quyết định 3983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng cấp trạm bơm tưới Bái Ân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Định

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3612

Quyết định 3978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3613

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3614

Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông từ Trung tâm thị trấn Đông Phú đến Khu du lịch sinh thái suối Tiên, huyện Quế Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
3615

Quyết định 3982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng trạm bơm tưới, tiêu kết hợp thôn Đa Ngọc, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3616

Quyết định 3969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
3617

Quyết định 3987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Hoằng Hóa - Sầm Sơn, Quảng Xương - Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
3618

Quyết định 507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3619

Quyết định 1168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trụ sở Đảng ủy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang; Hạng mục: San nền, cổng, tường rào"

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3620

Quyết định 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về