Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.258 văn bản: Xây dựng
3601

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/03/2014 và Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3602

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
3603

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
3604

Quyết định 7139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố một số định mức dự toán xây dựng công trình áp dụng cho các dự án xây dựng Cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
3605

Quyết định 7141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
3606

Quyết định 7071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3607

Quyết định 7077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3608

Quyết định 95/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
3609

Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
3610

Quyết định 6278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng Xanh, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: các xã Nam Sơn, Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3611

Quyết định 6279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định Quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thung Lũng Xanh, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Nam Sơn, xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3612
3613

Quyết định 6234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
3614

Quyết định 6168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông Tải về
3615
3616

Quyết định 82/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
3617
3618
3619

Quyết định 5939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường Kim Mã-Trần Phú, đường vành đai 1, đường vành đai 2 và các tuyến đường mới mở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
3620

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về