Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.584 văn bản: Xây dựng
3501

Quyết định 474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

3502

Quyết đinh 465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000)

3503

Quyết định 466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tâm linh sinh thái núi Đót, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (tỷ lệ 1/500)

3504

Quyết định 1528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

3505

Quyết định 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn

3506

Quyết định 449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc phân khu số 2, Thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

3507

Quyết định 1181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

3508

Quyết định 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tiên Sa, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn

3509
3510

Quyết định 1394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch thác Yên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

3511

Quyết định 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa

3512

Quyết định 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

3513

Quyết định 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 2 - thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”

3514

Quyết định 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn

3515

Quyết định 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du

3516

Quyết định 1139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo

3517

Quyết định 1852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000)

3518

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang

3519

Quyết định 433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Kinh Dương Vương 3 và đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Ninh

3520

Quyết định 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh tổng mức và cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên và Thành phố Hội An