Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.298 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt dự toán lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
02

Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
03

Quyết định 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
04

Quyết định 934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 2035

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Quyết định 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06
07

Quyết định 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính Tải về
08

Công văn 5761/VP-KTTH của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
09

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên ĐT.108

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
11

Quyết định 919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
12

Quyết định 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Quyết định 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ dự kiến đối với các dự án xây dựng nhà màng sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Xây dựng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ Khởi công Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và khởi công dự án cầu Phước An

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
15

Quyết định 1775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
16

Công văn 3991/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
17

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
20

Quyết định 1042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về