Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.438 văn bản: Xây dựng
1901

Quyết định 2266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1902

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1903

Quyết định 6093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015"

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông Tải về
1904

Quyết định 5337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 25, quận Bình Thạnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1905

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
1906
1907

Quyết định 4715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hành lang bảo vệ ống cấp nước trên đường Song hành Quốc lộ 22

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1908

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1909

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1910

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
1911

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1912

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/05/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1913

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
1914

Quyết định 3888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1915

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1916

Quyết định 3457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1917

Quyết định 3796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
1918

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1919

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
1920

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về