Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.481 văn bản: Xây dựng
61

Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông khu nuôi thủy sản tập trung xã Bình Dương, huyện Gia Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
62

Quyết định 1156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phố Cốc 4, xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
63

Quyết định 1157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Núi, xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
64

Quyết định 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng kênh tiêu, khuôn viên cây xanh và cảnh quan bờ sông Thương, xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
65

Quyết định 1146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ Xây dựng cầu vượt từ Khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm logistics quốc tế Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
66

Quyết định 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3, cạnh tỉnh lộ 295B (giai đoạn 3)”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
67

Quyết định 1149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang (giai đoạn 2)”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
68

Quyết định 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trường Mầm non Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
69

Quyết định 3918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn Châu Âu tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
70

Quyết định 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh đường Xương Giang (giai đoạn 2), Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
71

Quyết định 1151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng khuôn viên cây xanh, thể dục thể thao trước trường tiểu học xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
72

Quyết định 1147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nghĩa trang Mã Muồng, thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
73

Quyết định 1148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ao Mới, phường Xương Giang”

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
74

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
75

Quyết định 3077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Kiểu mẫu tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
76

Công văn 16927/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch biển Tiến Thanh - Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
77

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
78

Quyết định 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ và cập nhật số liệu Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền (khu nhà ở xã hội xã Nham Sơn), huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
79

Quyết định 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng Tải về
80

Quyết định 2359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng Tải về