Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.909 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
22

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
23

Quyết định 1822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
24

Quyết định 2845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
25

Nghị quyết 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
26

Nghị quyết 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các Trạm Y tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
27

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
28

Quyết định 3103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Trần Hưng Đạo

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
29

Quyết định 3102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
30

Nghị quyết 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
31

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định phân cấp về thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
32

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2022
33

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
34

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
35

Kế hoạch 2758/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
36

Quyết định 53/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
37

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ Quyết định 61/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
38

Quyết định 3292-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
39

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 55/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chung về quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình được miễn giấy phép xây dựng ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
40

Quyết định 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
Vui lòng đợi