Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.713 văn bản: Xây dựng
9861

Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 397: 2007 "Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử"

9862

Công văn 3103/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng giao thông

9863

Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi về thuế, tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động trong Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất

9864

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 5

9865

Công văn 676/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bắc Ninh

9866

Công văn 3013/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về rà soát việc thực hiện quy hoạch phát triển xi măng

9867

Quyết định 23/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 395: 2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn”

9868

Quyết định 671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La

9870

Công văn 658/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình

9871

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định - Hoàng Mai - Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500

9872

Quyết định 21/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước

9873

Công văn 2892/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

9874

Công văn 652/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô Khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

9875

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

9876

Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia

9877

Công văn 2778/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng

9878

Quyết định 20/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước

9879

Công văn 1944/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất đối với đất thuê đặt đường ống và xây dựng hành lang an toàn đường ống dẫn khí đốt

9880

Công văn 1954/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT tài sản cố định xây dựng trên đất đi thuê