Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.713 văn bản: Xây dựng
61

Quyết định 510/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022

62

Quyết định 504/QĐ-BCĐCĐS của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023

63

Quyết định 1670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

64

Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2)

65

Quyết định 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Vân Dương tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

66

Quyết định 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hà Bình tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

67

Công văn 3567/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352

68

Quyết định 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

69

Công văn 5025/BGTVT-CĐCTVN của Bộ Giao thông Vận tải về việc bàn giao Dự án đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc - Hoà Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình

70

Quyết định 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng Công sở xã Điền Thượng, huyện Bá Thước

71

Quyết định 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố

72

Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000

73
74

Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu số 1, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000)

75

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

76

Quyết định 1642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công sở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

77

Quyết định 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

78

Quyết định 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Trung Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (tỷ lệ 1/2000)

79

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

80

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn