Danh mục

Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 7.927 văn bản: Xây dựng
7841

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 633-TC/QĐ-TCNH

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
7842

Quyết định 154/QĐ-DCKS của Bộ Công nghiệp quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
7843

Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

Ban hành: 13/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
7844

Thông tư 1012/TT-LB của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng

Ban hành: 25/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
7845

Quyết định 682/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Ban hành: 14/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
7846

Thông tư 63-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn dầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
7847

Thông tư 64-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn quy hoạch ngành, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
7848

Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp giấy phép thi công công trình liên quan đến đường bộ

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
7849

Thông tư 66-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
7850

Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
7851

Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc đẩy mạnh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 1996

Ban hành: 01/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
7852

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Ban hành: 29/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
7853

Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá khảo sát xây dựng số 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
7854

Quyết định 501-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
7855

Quyết định 498/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
7856

Quyết định 500/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
7857

Thông tư 05-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
7858

Quyết định 499/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo hành xây lắp công trình

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
7859

Quyết định 502-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành giá quy hoạch xây dựng đô thị

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
7860

Quyết định 497/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
Vui lòng đợi