Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.604 văn bản: Xây dựng
6501

Nghị định 92/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6502

Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Ban hành: 30/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
6503

Quyết định 560/TTg của Thủ tướng Chính phủ việc nâng cấp trường Trung học Thể dục thể thao Trung ương 3 thành Trường Cao đằng Thể dục thể thao Đà Nẵng

Ban hành: 19/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6504

Công văn 2068-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB

Ban hành: 20/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
6505

Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

Ban hành: 18/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6506

Công văn 691/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các cơ sở xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã

Ban hành: 09/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
6507

Thông tư 03-BXD/KTQH của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn và thị tứ

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
6508

Quyết định 372/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

Ban hành: 02/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2008
6509

Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Ban chỉ đạo về thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6510

Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Ban chỉ đạo về phát triển thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6511

Nghị định 48/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

Ban hành: 05/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
6512

Thông tư 05-BKH/CSHT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc xây mới trụ sở làm việc

Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
6513

Thông tư 01/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 15/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
6514

Quyết định 195/TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về công trình xa lộ Bắc Nam

Ban hành: 01/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
6515

Quyết định 159/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng các công trình cấp bách về thủy lợi, giao thông và xây dựng khu dân cư ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long năm 1997

Ban hành: 14/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
6516

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6517

Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Chính phủ

Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
6518

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 633-TC/QĐ-TCNH

Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6519

Quyết định 154/QĐ-DCKS của Bộ Công nghiệp quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
6520

Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

Ban hành: 13/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
Vui lòng đợi