Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.183 văn bản: Xây dựng
6161

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
6162

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
6163

Quyết định 123/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
6164

Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
6165

Chỉ thị 20/2008/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
6166

Chỉ thị 13/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
6167

Quyết định 37/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2007
6168

Quyết định 10/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viên thông

Ban hành: 14/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
6169

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Kon Tum

Ban hành: 19/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
6170

Quyết định 226/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.

Ban hành: 10/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
6171

Thông tư 58/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
6172

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 11/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
6173

Quyết định 2212/2005/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế kinh doanh thép xây dựng

Ban hành: 15/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
6174

Quyết định 28/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng

Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
6175

Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
6176

Quyết định 52/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
6177

Quyết định 55/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
6178

Quyết định 11/2001/QĐ/BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 19/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
6179

Quyết định 663-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng

Ban hành: 24/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6180

Thông tư 02/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
Vui lòng đợi