Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.347 văn bản: Xây dựng
6161

Quyết định 15/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung

Ban hành: 24/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6162

Quyết định 14/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

Ban hành: 20/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6163

Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN cỉa Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới thuộc chương trình 135

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
6164

Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
6165

Thông tư 08/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XB, ngày 29/4/1999

Ban hành: 12/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
6166

Thông tư 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Ban hành: 12/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
6167

Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 05/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6168

Thông tư 06/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6169

Chỉ thị 11/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
6170

Thông tư 03/2000/TT-BXD của về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hướng dẫn cấp phép xây dựng

Ban hành: 25/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
6171

Quyết định 06/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng

Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
6172

Thông tư 02/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Ban hành: 19/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6173

Quyết định 436/QĐ-TTg phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6174

Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ

Ban hành: 05/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
6175

Quyết định 50/2000/QĐ-TTG phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Ban hành: 24/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6176

Quyết định 49/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Ban hành: 21/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6177

Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông

Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6178

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
6179

Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt Đề án tổng thể quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược, biên giới, ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6180

Thông tư 01/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

Ban hành: 01/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
Vui lòng đợi