Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.351 văn bản: Xây dựng
6141

Thông tư 03/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Ban hành: 13/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
6142

Quyết định 120/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2013
6143

Công văn 525-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2001

Ban hành: 17/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6144

Thông tư 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
6145

Quyết định 04/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải phòng đến năm 2020

Ban hành: 10/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
6146

Quyết định 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành quy định về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành bưu điện

Ban hành: 09/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
6147

Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
6148

Quyết định 28/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Bảng giá ca máy khảo sát xây dựng

Ban hành: 15/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
6149

Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-GTVT-BĐ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn xây dựng công trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
6150

Thông tư 16/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
6151

Quyết định 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng

Ban hành: 08/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
6152

Thông tư 110/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
6153

Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
6154

Thông tư 15/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6155

Thông tư 14/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6156

Thông tư 11/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của dự án đầu tư và xây dựng

Ban hành: 25/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
6157

Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

Ban hành: 25/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6158

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010

Ban hành: 02/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
6159

Thông tư 96/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 28/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6160

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
Vui lòng đợi