Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.247 văn bản: Xây dựng
6161

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
6162

Quyết định 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2014
6163

Công văn 15937/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về mua sắm, miễn thuế đối với dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
6164

Nghị quyết 58/2010/QH12 của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH11 về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2011
6165

Thông tư 34/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện

Lĩnh vực: Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 07/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2010
6166

Quyết định 2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Lĩnh vực: Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 02/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
6167

Công văn 1682/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu I

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
6168

Công văn 101/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng; Doanh nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
6169

Công văn 116/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn thép xây dựng cho công trình Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
6170

Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2

Lĩnh vực: Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
6171

Công văn 110/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho Hạng mục Kênh xả nước dùng chung của Trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch

Lĩnh vực: Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2009
6172

Công văn 240/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch địa điểm nhà máy nhiệt điện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
6173

Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn hoàn thành Dự án nhiệt điện Cà Mau 2

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
6174

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
6175

Công văn 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
6176

Quyết định 45/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 359: 2005 "Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
6177

Quyết định 41/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 360: 2005 "Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
6178

Quyết định 26/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 175: 2005 "Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
6179

Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 352: 2005 "Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6180

Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2005
Vui lòng đợi