Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.700 văn bản: Xây dựng
41

Quyết định 280/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng quy hoạch quốc gia về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
42

Quyết định 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
43

Quyết định 1799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
44

Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2019
45

Quyết định 1744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
46

Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
47

Quyết định 1787/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình một số hạng mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Sa Pa - Giai đoạn II

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
48

Thông tư 13/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông"

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
49

Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
50

Thông tư 08/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
51

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
52

Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
53

Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
54

Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
55

Quyết định 900/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
56

Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
57

Quyết định 1554/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục Cây xanh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 23/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
58

Quyết định 1398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
59

Quyết định 836/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
60

Thông tư 05/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
Vui lòng đợi