Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.341 văn bản: Xây dựng
21

Công văn 9389/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
22

Quyết định 3116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050

Lĩnh vực: Xây dựng;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
23

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ngưng một phần hiệu lực thi hành của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
24

Quyết định 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
25

Công văn 5269/UBND-SXD của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
26

Quyết định 1741/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
27

Nghị quyết 164/NQ-CP của Chính phủ về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
28

Quyết định 2080/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
29

Công văn 5340/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
30

Quyết định 1725/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
31

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
32

Công văn 9158/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
33

Công văn 5262/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
34

Quyết định 1701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
35

Quyết định 1699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
36

Quyết định 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
37

Quyết định 1933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
38

Quyết định 2027/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
39

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
40

Quyết định 1378/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt II năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
Vui lòng đợi