Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.811 văn bản: Xây dựng
1761

Thông tư 06/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
1762

Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
1763

Quyết định 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Ban hành: 22/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2006
1764

Quyết định 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà

Ban hành: 08/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
1765

Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
1766

Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
1767

Quyết định 156/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam năm 2020

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
1768

Thông tư 53/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
1769

Quyết định 142/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
1770

Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
1771

Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
1772

Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng

Ban hành: 06/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
1773

Quyết định 27/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
1774

Quyết định 05/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"

Ban hành: 24/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
1775

Quyết định 26/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế"

Ban hành: 02/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
1776

Thông tư 96/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Ban hành: 13/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
1777

Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
1778

Thông tư 191/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
1779

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
1780

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
Vui lòng đợi