Vũ Văn Toàn

Vũ Văn Toàn

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Giới thiệu chung

Luật sư Vũ Văn Toàn hiện đang là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Kinh nghiệm: Luật sư có 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng trong nhiều các vụ án Hình sự, Dân sự, vụ án Hành chính, Tranh chấp lao động, Tranh chấp về kinh doanh thương mại, Tranh chấp hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quyền sử dụng đất, Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật…

Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, Dân sự, vụ án Hành chính, Tranh chấp lao động, Tranh chấp về kinh doanh thương mại, Tranh chấp hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quyền sử dụng đất, Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng...

loading
Vui lòng đợi