Vũ Tuyết Hạnh

Vũ Tuyết Hạnh

Công ty Luật TNHH Inteco – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Giới thiệu chung

Luật sư Vũ Tuyết Hạnh có hơn 8 năm kinh nghiệm tư vấn và hoạt động pháp luật ở Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến Dự án đầu tư trong và ngoài nước; Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp; Doanh nghiệp; Hợp đồng; Thương mại …,cụ thể như sau:

- Tư vấn pháp luật thường xuyên:

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải hoặc có nhu cầu tìm hiểu về quản trị doanh nghiệp, nhân sự, thương mại, vi phạm hành chính, rủi ro pháp lý và các vấn đề tuân thủ pháp luật khác cho các khách hàng như Công ty TNHH Microtec Việt Nam, Công ty TNHH Phân phối SNB, Công ty cổ phần Hanuelsup,…

- Lao động:

+ Tư vấn, hỗ trợ việc xây dựng các nội quy, quy chế lao động như: Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Các mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng học nghề; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế Tuân thủ; Quy tắc ứng xử trong kinh doanh; Quy chế nhận quà tặng và tiếp đãi; Quy chế tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi; Thang lương và tiêu chuẩn chức vụ;… cho các khách hàng như: Công ty TNHH Frontier Consulting Vietnam, Công ty TNHH Điện tử Taisei Hà Nội, Công ty TNHH Kyosha Việt Nam,…

+ Rà soát, thanh tra nội bộ về quy định và hiện trạng quản lý nhân sự của doanh nghiệp, tư vấn hoàn thiện công tác quản lý nhân sự cho các khách hàng như: Công ty TNHHH Transcosmos Technologic Việt Nam, Nikken (Japan),…

+Tư vấn xử lý vi phạm kỷ luật lao động, xác minh hành vi vi phạm và đề xuất hình thức xử lý cho các khách hàng như: Công ty TNHH Nitigura Việt Nam, Công ty TNHH BX Bunka Vietnam, …

+Tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động cho các khách hàng là người lao động, người sử dụng lao động.

- Soạn thảo hợp đồng:

Soạn thảo/rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng vay, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng xây dựng,… cho các khách hàng như Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Công nghệ cao Á Châu, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trực tuyến OnePAY, Công ty cổ phần Exploria Việt Nam, Công ty TNHH T's Lab, Công ty TNHH 3 Points Aviation Việt Nam, …

loading
Vui lòng đợi