vốn điều lệ

Lọc bài viết theo:

Góp lại vốn điều lệ sau khi khai khống có được không? 13/07/2019

​Khai khống vốn điều lệ có bị xử lý không? Hậu quả của vốn điều lệ ảo như thế nào? Sửa sai khi khai khống vốn điều lệ như thế nào?  

Vốn điều lệ có phải là vốn pháp định không? 03/05/2019

Chúng ta thường nghe nhắc tới vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty, liệu vốn điều lệ có phải là vốn pháp định không?

Không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào? 16/10/2018

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Trường hợp Công ty TNHH không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?

Tăng vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa lên 100 tỷ  30/03/2018

Đây là điều chỉnh quan trọng của Chính phủ tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ).

Cuối 2018, vốn điều lệ EVN hơn 205 nghìn tỷ 02/03/2018

Vốn điều lệ của EVN đến hết năm 2018 là 205.390 tỷ đồng. Bộ Tài chính có nghĩa vụ bổ sung đủ vốn điều lệ cho EVN sau khi Thủ tướng quyết định định mức vốn điều lệ đối với EVN…

Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc lên hơn 4.300 tỷ 10/01/2018

Ngày 03/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VinaFood1).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ trở lên được tự in hóa đơn 03/06/2013

Ngày 15/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, trong đó đáng chú ý là quy định về đối tượng được tạo hóa đơn tự in. Cụ thể, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: Doanh nghiệp được thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao...