vốn chủ sở hữu

Lọc bài viết theo:

Hiểu thế nào về vốn chủ sở hữu, khác gì với vốn điều lệ? 25/09/2021

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp không chỉ có vốn điều lệ. Ngoài việc đăng ký vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc tổ chức và duy trì hoạt động của doanh nghiệp cần có thêm cả vốn chủ sở hữu.