viện phí

Lọc bài viết theo:

Tiến tới toàn bộ viện phí sẽ thanh toán bằng thẻ, thiết bị di động 04/07/2019

Đây là nội dung chính nêu tại Công văn 3614/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ đẩy mạnh thanh toán điện tử.

Sắp tới, người dân không phải xếp hàng đóng viện phí 08/03/2018

Theo Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công mới được Thủ tướng Chính phủ thông qua, mục tiêu đến 2020, 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Như vậy, thay vì phải xếp hàng tại bệnh viện, người dân ngồi tại nhà cũng có thể thanh toán được viện phí.