việc làm

Lọc bài viết theo:

Công bố 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực việc làm 30/07/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm.

Năm 2020, 156 nghìn lao động Hà Nội được giải quyết việc làm 16/01/2020

Đây là chỉ tiêu Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội ban hành kèm Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 09/01/2020 về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2020.

Từ 8/11, người lao động được vay tới 100 triệu từ Quỹ việc làm 27/09/2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có việc làm và tạo việc làm, ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74 năm 2019 thay đổi mức vay và thời hạn vay theo hướng có lợi hơn.

Có được chấm dứt hợp đồng lao động khi không bố trí được việc làm? 13/07/2019

Khi doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, người lao động cũng muốn nghỉ thì liệu hai bên có thể đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động không?