vi phạm môi trường

Lọc bài viết theo:

Xả rác sau lễ cúng ông Công ông Táo bị phạt... cả tháng lương 16/01/2020

Tiễn ông Công ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp là một phong tục lâu đời của người dân Việt. Thế nhưng, cũng trong chính dịp này lại xuất hiện nhiều trường hợp người dân xả rác bừa bãi, đặc biệt là vứt túi nilong xuống ao, hồ…