Quyết định 958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tạm thời về phân chia tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 958/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHÂN CHIA TỶ LỆ
ĐIỀU TIẾT KHOẢN THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
 DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;
Căn cứ công văn số 27/HĐND-KTNS ngày 27/01/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định tạm thời phân chia tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 38/TTr-STC ngày 03/01/2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Quy định tạm thời về phân chia tỷ lệ (%) điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:
1. Tiền thu phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt (trừ thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa):
- Do cơ quan trung ương, cơ quan cấp thành phố ra quyết định xử phạt: ngân sách thành phố hưởng 100%;
- Do cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt: ngân sách quận, huyện, thị xã hưởng 100%;
- Do cơ quan cấp xã ra quyết định xử phạt: ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%.
Tỷ lệ điều tiết khoản thu này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2014.
2. Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa:
- Ngân sách trung ương: 70%;
- Ngân sách thành phố: 30%.
Tỷ lệ điều tiết khoản thu này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/7/2013.
3. Tiền thu từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (sau khi trừ chi phí):
- Do cơ quan trung ương ra quyết định xử phạt: ngân sách trung ương hưởng 100%;
- Do cơ quan cấp thành phố ra quyết định xử phạt: ngân sách thành phố hưởng 100%;
- Do cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt: ngân sách quận, huyện, thị xã hưởng 100%;
- Do cơ quan cấp xã ra quyết định xử phạt: ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%.
Tỷ lệ điều tiết khoản thu này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2014.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện quyết định này; Báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 9 về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, HĐND TP để b/c;
- Đoàn ĐB QH TPHN để b/c;
- Chủ tịch UBND TP để b/c;
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: Các PVP, TH, KT;
- Lưu: VT, KTC.
(Giao UBND cấp huyện sao gửi UBND cấp xã)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

thuộc tính Quyết định 958/QĐ-UBND

Quyết định 958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tạm thời về phân chia tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:958/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:13/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi