Công văn 3114/BHXH-TCKT 2019 thực hiện xử phạt hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 3114/BHXH-TCKT
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Ban Qun dự án trực thuộc Bo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện Ngh định s 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 ca Chính ph quy đnh xử phạt vi phạm hành chính qun lý, s dụng i sn công; thc hành tiết kiệm, chng lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhàc (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019), Công văn s 9225/BTC-QLCS ngày 12/8/2019 của Bộ Tài chính v việc trin khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong h thng BHXH thc hiện mt số ni dung sau:

1. Ph biến, quán triệt đến toàn thể đơn v nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

2. Các đơn v, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vực qun lý, sử dụng tài sn công; thc hành tiết kim, chng ng phí; kho bc nhàc có trách nhim chuyn hồ sơ (nếu có) hoặc thông báo ti người có thẩm quyền xphạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định s 63/2019/NĐ-CP để xem xét, xử lý.

3. Giám đốc BHXH tnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn c đơn v trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định ca pháp luật và ca BHXH Việt Nam trong nh vực qun lý, s dng tài sn công; thc hành tiết kiệm, chống ng phí; kho bc nhà nước.

4. Trường hp xy ra vi phm, các đơn vị phi báo cáo kp thi về BHXH Việt Nam nội dung, hành vi vi phạm, kết quả thực hiện vic xử phạt và các hồ sơ liên quan.

Bo him xã hội Việt Nam thông báo đ các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

                                                                    

Thuộc tính văn bản
Công văn 3114/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3114/BHXH-TCKT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Vi phạm hành chính , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!