Công văn 289/TCT-KK 2019 xử lý vi phạm hành chính chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 289/TCT-KK
V/v: xử lý VPHC chậm nộp, không nộp HSKT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1071/CT-KK&KTT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu vướng mắc trong việc thực hiện công tác quản lý kê khai thuế, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thuế.

Căn cứ Khoản 2, 3 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định về Lập biên bản vi phạm hành chính;

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về lập biên bản vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế;

Căn cứ Khoản 3.2, 3.3, Mục I phần II Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện theo các quy định hiện hành để xử lý các vướng mắc, cụ thể:

Đối với trường hp người nộp thuế nộp chậm hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 58, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Khoản 3 Điều 22 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Khoản 4 Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Khoản 3.3.2, Mục I phần II Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879 /QĐ-TCT ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm từ chối ký biên bản thì người lập biên bản ghi rõ lý do vào biên bản làm cơ sở để xử lý vi phạm.

Đối với việc xử lý ấn định thuế trong trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế, đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại địa phương, chủ động khai thác dữ liệu quản lý thuế và các thông tin thu thập khác để xác định số thuế ấn đnh.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp lý, bổ sung quy trình quản lý để phù hợp với thực tiễn quản lý và xây dựng các công cụ khai thác thông tin để hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai của các cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế
- Vụ PC, CS, TTKT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ

KTOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 289/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế
Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:289/TCT-KKNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Thu Mai
Ngày ban hành:25/01/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Vi phạm hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!