Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------
Số: 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 30/3/2016, Chính phủ đã ban, hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 10/2016) và soạn thảo Thông tư quy định về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự kiến ban hành vào tháng 12/2016).
Đ triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 20/2016/NĐ-CP đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trong phạm vi quản lý của mình.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy trình cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.
3. Chủ động tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.
4. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức; các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trong phạm vi quản lý của mình.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao tổ chức pháp chế hoặc đơn vị phù hợp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp làm đầu mối tổ chức thực hiện và phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trong triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.
6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy biên chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương (phê duyệt theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Trên đây là một số công việc cần tổ chức triển khai thực Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh
Trung Tụng
 
 

thuộc tính Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:12/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Vi phạm hành chính , Hành chính

tải Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi