Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
81

Công văn 92/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc triển khai Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2014
82

Công văn 7014/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2013
83

Công văn 8744/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
84

Công văn 3652/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp hướng dẫn xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ ngà voi, sừng tê giác

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2013
85

Công văn 5030/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 26/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
86

Công văn 2762/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định mẫu biểu xử phạt hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 16/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2013
87

Công văn 4245/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc vi phạm hành chính liên quan cá nhân xuất, nhập cảnh

Ban hành: 25/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2013
88

Công văn 4036/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 17/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2013
89

Công văn 1660/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 02/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
90

Công văn 1135/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Ban hành: 28/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2013
91

Công văn 1410/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 21/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2013
92

Công văn 7247/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời Công văn 3524/HQBD-CBL&XL của Chi cục hải quan Bình Dương về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản

Ban hành: 25/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
93

Công văn 6417/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 15/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2012
94

Công văn 6274/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
95

Công văn 15449/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc đề nghị điều chỉnh thời hạn trình Chính phủ đối với một số Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 06/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2012
96

Công văn 5804/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn quyết định xử phạt

Ban hành: 22/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2012
97

Công văn 5089/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời Công văn 799/HQQB-NV

Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2012
98

Công văn 4922/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cấp Phó phụ trách

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2012
99

Công văn 4725/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xin tạm hoãn thi hành phạt tiền

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2012
100

Công văn 4494/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Ban hành: 24/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2012
Vui lòng đợi