Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
161

Công văn 66/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trình tự giải quyết khiếu nại

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 08/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2008
162

Công văn 7244/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ phạt chậm nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2008
163

Công điện 1928/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ những người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
164

Công văn 5004/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2007
165

Công văn 4878/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2007
166

Công văn 4877/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc bán hoá đơn khống

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
167

Công văn 4629/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
168

Công văn 4453/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm về hoá đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
169

Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2007
170

Công văn 2191/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 06/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2007
171

Công văn 2137/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt đối với hành vi là mất biên lai thu phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2007
172

Công văn 2120/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2007
173

Công văn 2050/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
174

Công văn 1431/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 13/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2007
175

Công văn 1399/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc phạt vi phạm về thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 11/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2007
176

Công văn 1301/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
177

Công văn 1288/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc bán xe máy không xuất hoá đơn, không kê khai, không nộp thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
178

Công văn 25/CP-NN của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
179

Công văn 2861/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo Công văn 4215

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
180

Công văn 1619/TCHQ-ĐT của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường chống nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 18/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2006
Vui lòng đợi