Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
181

Công văn 1177/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 27/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2006
182

Công văn 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
183

Công văn 4121/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc số ngày ra quyết định xử phạt và thuế về giá trị đất góp vốn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
184

Công văn 13344/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính làm mất ấn chỉ thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2005
185

Công văn 3388/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2005
186

Công văn 3480/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2005
187

Công văn 2710/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt báo cáo tình hình vi phạm sử dụng hoá đơn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2005
188

Công văn 8585/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
189

Công văn 2067/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về xử phạt là mất biên lai thu phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 29/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2005
190

Công văn 936/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
191

Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thu thuế khâu lưu thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
192

Công văn 31/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế ban hành về việc Quyết định xử phạt nộp chậm tiền, tiền phạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
193

Công văn 15242/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2005
194

Công văn 2048/TCT/TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm sử dụng hoá đơn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 07/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2004
195

Công văn số 6073/TM-QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
196

Công văn số 6003/BTM-QLTT của Bộ Thương mại hướng dẫn xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
197

Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
198

Công văn 5681/TM-QLTT của Bộ Thương mại về việc xử lý hàng giả

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
199

Công văn 6026/VPCP-PC của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị định của Chính phủ số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
200

Công văn 4202/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
Vui lòng đợi