Danh mục

Tra cứu Công văn về Vi phạm hành chính

Có tất cả 219 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Công văn 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
02

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
03

Công văn 12651/BTC-CST của Bộ Tài chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
04

Báo cáo thẩm định 177/BCTĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Vi phạm hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
05

Công văn 3148/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
06

Công văn 2426/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
07

Báo cáo 375/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về đánh giá tình hình thi hành Nghị định 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
08

Công văn 1983/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
09

Công văn 1116/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
10

Công văn 779/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
11

Công văn 295/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc thông báo đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
12

Công văn 29/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
13

Công văn 1816/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
14

Thông báo 392/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
15

Công văn 7594/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
16

Công văn 9866/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
17

Công văn 4818/TCT-PC của Tổng cục Thuế về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
18

Công văn 9246/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
19

Công văn 3114/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
20

Công văn 6748/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
Vui lòng đợi