Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Ngày cập nhật: 06/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

02

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí lần 3

Ngày cập nhật: 31/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

03

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế lần 1

Ngày cập nhật: 31/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

04

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục lần 2

Ngày cập nhật: 29/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

05

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

06

Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

07

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần 3

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

08

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

09

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

10

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

12

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019