Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.084 văn bản: Vi phạm hành chính
21

Thông tư 77/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

22

Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

23

Công văn 61433/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quy định xác định số thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công phải khấu trừ, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thuế thu nhập cá nhân

24

Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành Thành phố Hà Nội

25

Thông tư 30/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông Vận tải

26
27
28

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

29

Thông tư 79/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

30
31
32

Nghị định 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

34

Quyết định 322/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

35

Công văn 3693/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM)

36

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

37
38

Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

39

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

40