Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 934 văn bản: Vi phạm hành chính
901

Quyết định 46/QĐ-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép, kiểm tra xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO)

Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
902

Nghị định 04/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
903

Thông tư liên tịch 10/TTLT của Bộ Nội vụ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
904

Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
905

Nghị định 78/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
906

Thông tư 04-TT/BVNLTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 10/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
907

Thông tư 2433/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 26 ngày 26/4/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
908

Nghị định 49/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
909

Nghị định 48/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 12/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
910

Công văn 2505/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 97/TCHQ-PC ngày 5/8/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về trình tự, xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
911

Nghị định 46/CP của Chính phủ về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
912

Quyết định 97/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan ban hành quy định về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Ban hành: 05/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
913

Thông tư 45/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 01/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
914

Nghị định 38/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
915

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
916

Thông tư liên tịch 29TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về các tệ nạn xã hội

Ban hành: 07/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
917

Quyết định 1118/QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ban hành: 28/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
918

Nghị định 26/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ban hành: 26/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2004
919

Nghị định 24/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
920

Nghị định 22/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 17/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi