văn phòng đại diện

Lọc bài viết theo:

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không? 20/10/2023

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Theo đó, văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn không, câu trả lời có tại bài viết sau đây.

Văn phòng đại diện có mã số thuế không? 04/05/2023

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với mục đích đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Vậy, liệu rằng văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào? 10/01/2024

Văn phòng đại diện phải nộp các khoản thuế nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy cụ thể, văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào?

Chi nhánh, văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không? 06/05/2023

Chi nhánh, văn phòng đại diện là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, vậy, liệu chi nhánh, văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?