Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp về việc mời khách quốc tế và khách trong nước dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------
Số: 238/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC MỜI KHÁCH QUỐC TẾ VÀ KHÁCH TRONG NƯỚC DỰ ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI
 
 
Ngày 01 tháng 9 năm 2010 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã chủ trì cuộc họp về việc mời khách quốc tế và khách trong nước dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về danh sách khách quốc tế và khách trong nước mời dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến kết luận như sau:
1. Về khách quốc tế:
a) Danh sách khách quốc tế mời dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội gồm:
- Mời hai (02) đại diện của UNESCO (Tổng giám đốc và nguyên Tổng giám đốc);
- Mời Thị trưởng của các thành phố đã kết nghĩa với thành phố Hà Nội;
- Mời Thị thưởng các Thủ đô của các nước ASEAN và thủ đô Bắc Kinh;
- Mời Thị trưởng của các thủ đô có 1000 năm tuổi trở lên;
- Mời Trưởng Cơ quan ngoại giao, Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng Bộ Ngoại giao rà soát kỹ danh sách khách quốc tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất và đã được Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phê duyệt tại văn bản số 3312/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, nếu thiếu thì bổ sung ngay.
c) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư cảm ơn tới các Nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng liên quan của một số nước, các Tổ chức quốc tế và các cá nhân đã ủng hộ để Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
2. Về khách mời trong nước:
a) Đại biểu Trung ương: Đồng ý với danh sách do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tại văn bản số 62/UB-HCTC ngày 24 tháng 8 năm 2010.
b) Đại biểu các địa phương: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mời một (01) đại biểu là Lãnh đạo chủ chốt.
c) Đại biểu đại diện Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, nhân sỹ trí thức, tôn giáo, các Ban liên lạc, kiều bào Việt Nam: Đồng ý với đề xuất của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3265/TTr-BNG-VHĐN-UNESCO ngày 24 tháng 8 năm 2010.
d) Đại biểu thành phố Hà Nội: Đồng ý với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 62/UB-HCTC ngày 24 tháng 8 năm 2010. Riêng cấp huyện: Mỗi quận, huyện, thị xã mời một (01) đại biểu là lãnh đạo chủ chốt.
3. Bộ Ngoại giao – Trưởng Tiểu ban Lễ tân chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban Lễ tân chịu trách nhiệm:
a) Tổng hợp toàn bộ danh sách khách mời quốc tế và khách trong nước dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
b) Xây dựng Đề án về công tác lễ tân, từ khâu gửi giấy mời sang Việt Nam dự Đại lễ, giấy mời dự các hoạt động cụ thể trong chương trình Đại lễ (Lễ khai mạc Đại lễ vào ngày 01 tháng 10 năm 2010, tiệc chiêu đãi vào tối ngày 09 tháng 10 năm 2010, Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành vào sáng 10 tháng 10 năm 2010, Đêm Hội văn hóa – nghệ thuật tối 10 tháng 10 năm 2010 …) bố trí đón tiếp, nơi ăn ở và phương tiện đi lại, cử cán bộ nhân viên phục vụ và hướng dẫn khách mời, phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên Tiểu ban Lễ tân. Đề án hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2010, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và các Trưởng Ban Tổ chức có liên quan
c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch … phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan trong công tác lễ tân phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Thành viên BCĐQG KN 1000 năm TL;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, VHTTDL, TC;
- HĐND và UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, QHQT, TH, Cục Quản trị, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05) CTĐ
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
 
 

thuộc tính Thông báo 238/TB-VPCP

Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp về việc mời khách quốc tế và khách trong nước dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:238/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:01/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi