Quyết định 51/2011/QĐ-UBND Huế Quy chế hoạt động và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------
Số: 51/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa
 
 
HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này điều chỉnh hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hoạt động ca kịch Huế chuyên nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, đơn vị tham gia quản lý hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;
2. Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình biểu diễn ca Huế;
3. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế;
4. Thuyền du lịch và người điều khiển phương tiện tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế.
Điều 3. Người tham gia dịch vụ biểu diễn ca Huế phải đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt; không bị dị tật, dị dạng; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế là hoạt động đưa chương trình, tiết mục ca Huế, dân ca Huế đến với công chúng qua trình diễn của nhạc công, diễn viên ca Huế, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, khách du lịch trong, ngoài nước.
2. Diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế là những người được đào tạo tại các trường nghệ thuật hoặc được truyền nghề về loại hình nghệ thuật ca Huế, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế.
3. Đơn vị tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
Điều 5. Các hành vi bị cấm
1. Rút ngắn thời lượng, thay đổi nội dung chương trình làm ảnh hưởng chất lượng nghệ thuật ca Huế;
2. Lợi dụng hoạt động ca Huế làm tổn hại đạo đức, lối sống, làm suy giảm giá trị nghệ thuật ca Huế;
3. Bày bán các loại băng đĩa nhạc, hàng lưu niệm, dịch vụ chụp hình lưu niệm trong thời gian biểu diễn ca Huế;
4. Tẩy xóa, chỉnh sửa, mua bán, trao đổi và chuyển nhượng giấy phép biểu diễn ca Huế, giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;
5. Tranh giành khách, ghép khách dưới mọi hình thức;
6. Phát hành và bán các loại vé nghe ca Huế trái quy định;
7. Các hành vi khác mà pháp luật nghiêm cấm.
Chương II
 
Điều 6. Đối tượng được cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế
1. Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân là các diễn viên, nhạc công ca Huế.
2. Giáo viên đang giảng dạy về chuyên ngành ca Huế, nhạc công truyền thống Huế tại Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh; giảng viên đang giảng dạy bộ môn âm nhạc truyền thống tại Học viện Âm nhạc Huế có thời gian công tác từ 02 (hai) năm trở lên.
3. Diễn viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc.
4. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt loại khá và cao đẳng, đại học đạt loại trung bình khá trở lên thuộc các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế.
5. Người được đào tạo bằng hình thức truyền nghề đã qua lớp tập huấn cơ bản về chuyên ngành ca Huế tại Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế; người có bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình thuộc các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế...
Điều 7. Cấp Giấy phép biểu diễn ca Huế
1. Thời hiệu của giấy phép:
Giấy phép biểu diễn ca Huế có giá trị trong 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn được xem xét cấp lại; nếu bị mất hoặc hư hỏng phải làm thủ tục xin cấp, đổi giấy phép.
2. Thủ tục cấp giấy phép:
a) Những đối tượng được quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế đến bộ phận một cửa của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Bản chính theo Mẫu 1);
- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế,
ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế hoặc Giấy chứng nhận đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc hoặc Giấy chứng nhận danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân ca Huế; giáo viên, giảng viên quy định tại khoản 2 Điều 5 phải có xác nhận của đơn vị quản lý;
- 02 (hai) ảnh cỡ 03 x 04cm;
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Mẫu 2). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
b) Những đối tượng được quy định tại Khoản 5 Điều 6 nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép biểu diễn ca Huế tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin thẩm định chuyên môn về ca Huế (Bản chính theo Mẫu 3);
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn cơ bản về ca Huế của Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân;
- 02 (hai) ảnh cỡ 03 x 04cm;
Sau 05 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép biểu diễn ca Huế cho những đối tượng đạt yêu cầu (Mẫu 2).
3. Thủ tục đổi, cấp lại giấy phép:
a) Cá nhân xin cấp, đổi giấy phép biểu diễn ca Huế nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:
- Đơn xin cấp, đổi giấy phép biểu diễn ca Huế (Bản chính theo Mẫu 4);
- Bản gốc Giấy phép biểu diễn ca Huế (đối với trường hợp xin đổi);
- 02 ảnh cỡ 03 x 04cm.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét đổi, cấp lại giấy phép. Trường hợp không cấp, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều 8. Thời gian, nội dung, phương thức thẩm định để cấp giấy phép biểu diễn ca Huế
1. Thời gian: định kỳ 06 tháng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng để tổ chức thẩm định cho các đối tượng được quy định tại Khoản 5 Điều 6.
Thành phần gồm một lãnh đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lĩnh vực nghệ thuật làm Chủ tịch. Một số nghệ nhân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực ca Huế, ca kịch Huế làm thành viên.
2. Nội dung thẩm định: các bài bản, làn điệu ca Huế đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt đưa vào chương trình biểu diễn.
3. Phương thức thẩm định: các đối tượng tham gia thẩm định (nhạc công, diễn viên) phải trình bày 04 (bốn) bài bản, làn điệu ca Huế, trong đó: bốc thăm 02 (hai) bài bản ca Huế và 01 (một) điệu lý; Hội đồng thẩm định chỉ định 01 (một) bài thuộc thể loại Nam Bình, Tứ đại cảnh hoặc Phú lục.
Diễn viên khi trình bày các tiết mục có ban nhạc đệm. Nhạc công phải độc tấu các bài đã bốc thăm được, bài do Hội đồng chỉ định sẽ đệm ca (do một thành viên Hội đồng hát).
4. Công nhận kết quả thẩm định:
a) Diễn viên đạt tổng điểm trung bình từ 7,75 điểm trở lên và nhạc công đạt tổng điểm trung bình từ 7,5 trở lên sẽ được cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế.
b) Các diễn viên đạt tổng điểm trung bình dưới 7,75 và nhạc công đạt tổng điểm trung bình dưới 7,5 được đăng ký thẩm định cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế vào các đợt sau.
Điều 9. Tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế
1. Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; đồng thời, có chức năng tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
2. Tổ chức, doanh nghiệp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này được tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
Điều 10. Cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế
1. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận:
a) Có bộ phận chuyên trách tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; người phụ trách bộ phận chuyên trách phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế hoặc nhạc công ca Huế, ca kịch Huế từ trung cấp trở lên và phải có ít nhất 3 năm tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế;
b) Có ít nhất 30 diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (đã được cấp giấy phép) hoạt động thường xuyên;
c) Có tư cách pháp nhân, có địa chỉ giao dịch rõ ràng;
d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động liên quan đến biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận:
a) Tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 điều này nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế (Bản chính theo Mẫu 5);
- Bản sao có chứng thực Văn bằng người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Các chương trình mẫu ca Huế;
- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến địa điểm đăng ký hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;
- Danh sách diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (Bản chính theo Mẫu 6).
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế (Mẫu 7). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều 11. Chương trình biểu diễn ca Huế
1. Chương trình biểu diễn ca Huế phần chủ yếu là các bài bản ca Huế; một phần chương trình có thể giới thiệu một số làn điệu dân ca, ngâm thơ, hò vè; có thể kết hợp phần thả hoa đăng truyền thống nhưng phải đảm bảo các điều kiện về giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
2. Một chương trình biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Có thời lượng từ 60 phút trở lên (không kể phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài);
b) Phải có tối thiểu 3 nhạc cụ trong các loại: Thập lục, Tỳ bà, Nhị, Nguyệt, Bầu, Sáo;
c) Phải có tối thiểu 7 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đơn; 8 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đôi, các loại thuyền du lịch khác và ca Huế thính phòng tại các khách sạn, nhà hàng;
d) Phải có người điều hành chương trình. Người điều hành chương trình do đơn vị tổ chức biểu diễn giao nhiệm vụ; phải có đủ năng lực để giới thiệu và điều hành chương trình biểu diễn về nghệ thuật ca Huế, liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và quản lý lực lượng diễn viên trong từng suất diễn do mình phụ trách. Người điều hành chương trình được quyền từ chối biểu diễn đối với trường hợp khách có hành vi khiếm nhã hoặc yêu cầu biểu diễn những tiết mục ngoài chương trình quy định, hoặc thuyền ghép khách chở quá số lượng quy định;
đ) Không sử dụng máy khuyếch đại âm thanh cho chương trình biểu diễn ca Huế.
3. Các chương trình biểu diễn ca Huế phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt, cấp giấy phép công diễn theo quy định hiện hành.
4. Chương trình biểu diễn ca Huế phải được phát hành rộng rãi dưới dạng các ấn phẩm, niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế, cơ sở lưu trú du lịch và giới thiệu cho khách trong quá trình biểu diễn;
5. Hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương và tại các địa điểm khác không được quá 12 giờ đêm hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau.
Điều 12. Quy định về thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương
1. Thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện:
a) Đảm bảo các điều kiện để được vận chuyển khách du lịch đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Phạm vi neo đỗ khi biểu diễn ca Huế trên sông Hương từ cầu Phú Xuân đến cồn Dã Viên, khoảng cách giữa các thuyền tối thiểu là 30m (ba mươi mét);
c) Không gian biểu diễn ca Huế trên thuyền phải thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, không bày biện các vật dụng sinh hoạt gia đình; không trang trí các tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn xướng ca Huế. Giữa không gian biểu diễn và buồng lái phải có rèm hoặc phông màn che chắn đảm bảo tính thẩm mỹ;
Đối với thuyền đôi, không gian biểu diễn của diễn viên, nhạc công cách khán giả tối thiểu là 02 (hai) mét tính từ hàng ghế đầu tiên đến vị trí diễn viên biểu diễn;
Đối với thuyền đơn, không gian biểu diễn trong khoang thuyền có trải chiếu hoa, không bố trí ghế ngồi;
d) Trong thuyền đơn phải đảm bảo ánh sáng trên 10 Lux (tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W), trong thuyền đôi phải đảm bảo ánh sáng trên 20 Lux (tương đương với 02 bóng đèn sợi đốt 40W), không sử dụng máy phát điện gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn;
đ) Niêm yết công khai giá các loại dịch vụ trên thuyền;
e) Thuyền trưởng, thuyền viên phải đeo bảng tên, mang trang phục theo quy định hiện hành; không đi lại trong khoang thuyền lúc diễn viên, nhạc công đang biểu diễn;
g) Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;
h) Thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế đăng ký tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Thủ tục đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế:
a) Tổ chức, cá nhân có thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế (Bản chính theo Mẫu 8);
- Bản photocopy Giấy đăng kiểm còn giá trị sử dụng của thuyền du lịch;
b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xác nhận thuyền du lịch đủ điều kiện tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế; trường hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Điều 13. Quy định không gian biểu diễn ca Huế tại các khách sạn, nhà hàng
1. Không gian biểu diễn ca Huế tại các khách sạn, nhà hàng phải bảo đảm thông thoáng, không trang trí các loại tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn xướng ca Huế.
2. Ánh sáng trong phòng biểu diễn phải đảm bảo trên 20 Lux tương đương 02 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.
Điều 14. Trang phục của người tham gia hoạt động dịch vụ ca Huế
1. Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình trong quá trình tham gia biểu diễn ca Huế phải mang trang phục truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể trang phục cho các diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình biểu diễn ca Huế.
Chương III
 
Điều 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm và quyền hạn:
1. Duyệt, cấp giấy phép công diễn các chương trình ca Huế;
2. Cấp, đổi và thu hồi giấy phép biểu diễn ca Huế;
3. Cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;
4. Xác nhận đủ điều kiện đối với thuyền tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế;
5. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng biểu diễn và phát triển đội ngũ diễn viên, nhạc công, nghệ sĩ, nghệ nhân ca Huế; bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế;
6. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;
7. Cấp phiếu theo dõi suất diễn ca Huế;
8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Điều 16. Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế
Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập, là đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế, có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động biểu diễn ca Huế; tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.
Điều 17. Trách nhiệm của các địa phương, cơ quan có liên quan
1. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm quản lý và bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, trật tự, môi trường tại các bến thuyền du lịch và trên sông Hương.
2. Sở Giao thông - Vận tải có trách nhiệm quản lý các thuyền tham gia dịch vụ biểu diễn ca Huế theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Công an tỉnh có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đối với hoạt động biểu diễn ca Huế.
4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định về giá trong hoạt động biểu diễn ca Huế; quy định chi phí quản lý tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; các cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ biểu diễn ca Huế.
5. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ca Huế trên địa bàn theo quy định của Quy chế này và theo quy định hiện hành.
Chương IV
 
Điều 18. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế, các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 19. Các hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
Điều 20. Các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế này; có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của tổ chức, cá nhân (kể cả người đang thi hành công vụ) vi phạm các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế theo quy định hiện hành.
Chương V
 
Điều 21. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.
 
CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ (MẪU SỐ 1 ĐẾN SỐ 8)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.
 
Tôi tên là :............................................................Nghệ danh :.......................................
Sinh ngày :......................................................................................................................
Địa chỉ :...........................................................................................................................
Trình độ văn hóa :...........................................................................................................
Trình độ chuyên môn :.....................................................................................................
Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :..............................................................................
Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy phép biểu diễn ca Huế.
Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế.
 

 
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm 20....
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Mặt trước:
Mặt sau:
Ghi chú: kích thước Giấy phép: 05 cm x 8,5 cm
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.
 
Tôi tên là :.........................................................................................................................
Sinh ngày :........................................................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Trình độ văn hóa :...........................................................................................................
Trình độ chuyên môn :...................................................................................................
Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, tôi làm đơn này xin phép được thẩm định chuyên môn ca Huế để xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế.
Chuyên môn đề nghị thẩm định: (diễn viên, nhạc công)…………………..
Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế.
 

 
Thừa Thiên Huế, ngày... tháng... năm 20....
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.
 
Tôi tên là :............................................................Nghệ danh :.......................................
Sinh ngày :........................................................................................................................
Địa chỉ :............................................................................................................................
Trình độ văn hóa :...........................................................................................................
Trình độ chuyên môn :...................................................................................................
Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :........................................................................
Đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp giấy phép biểu diễn ca Huế, số………..ngày……..tháng……..năm……
Lý do xin đổi/cấp lại giấy phép:…………………………………………………….
Tôi viết đơn này, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp/đổi giấy phép biểu diễn ca Huế.
 

 
Thừa Thiên Huế, ngày... tháng... năm 20....
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.
 
Tên tổ chức, doanh ngiệp: ...........................................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...............................................................
do Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND huyện, thị xã, thành phố cấp ngày….. tháng…. năm…..
Sau khi nghiên cứu các Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
Người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế:....................................
Ngày…… tháng……. năm sinh………
Trình độ chuyên môn:………………………………………………………...
Nếu được cấp giấy chứng nhận, chúng tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
 

 
Thừa Thiên Huế, ngày...... tháng...... năm 20....
Đơn vị/doanh nghiệp xin cấp
(Ký tên, đóng dấu)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NAM/NỮ
SỐ GIẤY PHÉP
CHUYÊN MÔN
GHI CHÚ
DIỄN VIÊN
NHẠCCÔNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thừa Thiên Huế, ngày...... tháng...... năm 20....
Đơn vị/doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số:       /GCNTCDVBDCH
Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 20….
 
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Quyết định số………./QĐ-UBND ngày……tháng……năm….. của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số………. /QĐ-UBND ngày……tháng……năm….. của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét hồ sơ của: ………………………………………………..……………...;
Theo đề nghị của: …………………….……………………………………..,
CHỨNG NHẬN:
1. Tên đơn vị ………………………………………………………………...
2. Địa chỉ:……………………………………………………………………. đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
3. Họ và tên người phụ trách ………………………………………………..
4. Trong quá trình hoạt động, ………….. phải thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động ca Huế và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Nơi nhận:
- Đơn vị được cấp;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NVVH.
GIÁM ĐỐC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 
 
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.
 
Tên cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:........................................................................
Địa chỉ :.............................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, chúng tôi làm đơn này xin đăng ký tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế;
Biển kiểm soát số:.......................do………...………………cấp ngày…../….../……
Người điều khiển phương tiện:…………………………………………………….
Chúng tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.
 

 
Thừa Thiên Huế, ngày...... tháng...... năm 20....
Cá nhân/Đơn vị/doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
 

thuộc tính Quyết định 51/2011/QĐ-UBND'

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:51/2011/QĐ-UBND'Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Hòa
Ngày ban hành:29/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 51/2011/QĐ-UBND'

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi