Quyết định 4813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4813/QĐ-UBND

Quyết định 4813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4813/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:16/09/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 4813/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO
 DI TÍCH ĐỀN BÀ KIỆU, QUẬN HOÀN KIẾM
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH11 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa số 32/2009/QH12; các Nghị định của Chính phủ: số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010, số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: số 18/2012/TT-BVHTTDL và số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013;
Căn cứ Quyết định số 226-QĐ/BT ngày 05/02/1994 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Kiệu, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm;
Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 11/2011/QĐ-UBND ngày 2/3/2011 và số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 Quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20/3/2013 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Văn hóa Thành phố giai đoạn 2013-2015;
Xét đề nghị của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2629/TTr-SVHTTDL ngày 15/8/2014 về việc đề nghị cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm tra số 889/BC-KH&ĐT ngày 11/9/2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu quận Hoàn Kiếm với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm.
2. Chủ đầu tư: sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Địa điểm đầu tư: đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.
4. Mục tiêu đầu tư: Tu bổ, tôn tạo nhằm bảo vệ các công trình di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật có giá trị đã được Nhà nước công nhận đang bị xuống cấp nghiêm trọng; phát huy giá trị di tích vào các hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống phù hợp với tính chất, ý nghĩa của di tích; đồng thời phục vụ khách thăm quan, thờ tự tín ngưỡng, giới thiệu lịch sử văn hóa dân tộc.
5. Quy mô đầu tư dự kiến: Tu bổ, tôn tạo các hạng mục: nghi môn; đền chính; nội thất đồ thờ; thiết bị PCCC; nhà bao che công trình; lán trại, nhà tạm.
- Đền chính (diện tích 272m2, gồm đại bái, phương đình và hậu cung): Hạ giải toàn bộ công trình; Làm lại hệ thống móng, tường công trình; lát lại nền; thay thế hoành mái, rui mái, ngói mái đã mối mọt; phục chế hệ thống bờ nóc, bờ chảy, hệ thống hoa văn trang trí.
- Nghi môn (diện tích 50m2): Hạ giải toàn bộ phần mái; Thay thế toàn bộ rui mái; Mái ngói mũi hài phục chế; róc, trát tường; lát lại nền; phục chế 4 nghê đầu trụ, hổ phù đầu hồi, các họa tiết hoa văn bằng vữa truyền thống.
- Lắp đặt thiết bị PCCC; chiếu sáng; dựng nhà bao che; phòng chống mối toàn công trình.
- Nội thất thờ: Tu bổ phục chế lại toàn bộ đồ thờ, câu đối, đại tự hiện có.
6. Hình thức đầu tư: tu bổ, tôn tạo.
7. Tổng mức đầu tư của dự án (theo khái toán): 23.246 triệu đồng.
8. Hình thức đầu tư: Tu bổ, tôn tạo.
9. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Thành phố cấp
Trong đó: Giai đoạn 2014-2015: bố trí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
10. Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 2015 - 2016 (theo khả năng cân đối vốn của ngân sách Thành phố).
11. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:
- Khảo sát hiện trạng công trình, đánh giá cấu kiện, thu thập số liệu lập dự án;
- Khảo sát đo đạc hiện trạng 1/500;
- Khoan khảo sát địa chất công trình;
- Lập thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.
12. Kinh phí chuẩn bị đầu tư theo khái toán: 843,3 triệu đồng.
Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án làm cơ sở để triển khai thực hiện và quản lý chi phí theo quy định.
13. Nguồn vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
14. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: Năm 2014.
Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Lập đề cương, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án; tổ chức trình thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật di sản Văn hóa, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước về trình tự thủ tục lập, phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
- Tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo phù hợp với khả năng bố trí vốn cho dự án của Thành phố.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: thẩm định nguồn vốn, khả năng bố trí vốn và trình UBND Thành phố bố trí kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng dự án theo quy định.
3. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị đầu tư của dự án theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Văn phòng UBND TP:
+ Đ/c PCVP Đỗ Đình Hồng,
+ Các phòng: TH, VHXH;
- Lưu: VT, KH&ĐT (03).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi