Quyết định 38/2016/QĐ-UBND Sơn La chế độ quản lý đặc thù với Đội tuyên truyền lưu động

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------
Số: 38/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Sơn La, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH; CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1875/TTr-SVHTT&DL ngày 16 tháng 11 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Các tuyên truyền viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Định mức hoạt động:
 

TT
Nội dung
Các chỉ tiêu hoạt động trong năm
Cấp tỉnh
Cấp huyện, thành phố
1
Số buổi hoạt động trong năm
120 buổi
100 buổi
2
Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động
01 cuộc
01 cuộc
3
Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác
12 tài liệu
8 tài liệu
4
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở
02 lớp
01 lớp
5
Biên tập, dàn dựng chương trình mới
06
chương trình
04
chương trình

 
3. Các nội dung chi và mức chi đặc thù:
3.1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập như sau:
 

STT
NỘI DUNG
MỨC CHI
I
Bồi dưỡng tập luyện chương trình mới (Số buổi tập tối đa 10 buổi/chương trình)
1
Trung tâm văn hóa tỉnh
50,000 đồng/người/buổi
2
Trung tâm Văn hóa các huyện, TP
40,000 đồng/người/ buổi
II
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động
1
Trung tâm văn hóa tỉnh
Bồi dưỡng vai diễn chính
90,000 đồng/ người/buổi
Bồi dưỡng vai diễn khác
70,000 đồng/người/buổi
2
Trung tâm Văn hóa các huyện, Thành phố
Bồi dưỡng vai diễn chính
85,000 đồng/ người/buổi
Bồi dưỡng vai diễn khác
65,000 đồng/ người/buổi

3.2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế: Thực hiện theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 1 Quyết định này.
Điều 2. Kinh phí hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước (sự nghiệp Văn hóa - Thông tin) theo phân cấp quản lý ngân sách của Luật ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo; Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (HA 35b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 38/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực