Quyết định 3506/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 dự án Bảo tồn, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3506/QĐ-UBND

Quyết định 3506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3506/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tân
Ngày ban hành:30/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

___________

Số: 3506/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp
Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TINH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C (Phụ lục 21: Chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ; hạng mục: phần thân tháp và cửa hướng Đông);

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 190/TTr-BQL ngày 08/10/2021 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam về việc trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 179/TTr-SXD ngày 19/11/2021, kèm theo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án số 1801/SXD-VP ngày 19/11/2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, hạng mục phần thân tháp và cửa hướng Đông.
2. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam.
4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
a) Mục tiêu: Nhằm bảo tồn, giữ gìn tính nguyên gốc của di tích, phát huy giá trị của di tích trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Quảng Nam.
b) Nội dung và quy mô đầu tư:
- Tu bổ Tháp Nam với các nội dung sau:
+ Gia cố, tu bổ từ chân tháp đến đuôi tầng mái thứ nhất cốt +11,5m: thay thế gạch mặt tường tháp; tái định vị khối xây đến cấu trúc chính của tháp; xử lý các vết nứt trên tường thân tháp, mái sảnh tháp; bảo quản bề mặt gạch phục chế sau tu bổ.
+ Gia cố tạo chân đỡ cho khối xây vòm cửa hướng đông có nguy cơ sụp đổ; khối xây bị mất do mục ở chân tháp các mặt phía Nam, Tây, Bắc và khối xây tường thân tháp.
+ Lát gạch phục chế nền lòng tháp.
+ Chống mối công trình.
- Các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ trùng tu gồm: Nhà làm việc, kho kết hợp với sơ chế vật liệu; Nhà che và dàn giáo phục vụ thi công.
5. Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Mỹ Gia.
6. Địa điểm xây dựng: xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: công trình dân dụng, nhóm C, cấp III.
8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:
a) Số bước thiết kế: 02 bước.
b) Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu:
- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 và Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/09/1997 của Bộ Xây dựng.
- QCVN 02:2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
- QCVN 03:2009/BXD: Quy chuẩn Quốc gia về phân cấp và phân loại công trình.
- TCVN 4085 - 2011: Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- TCVN 12603:2018: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - Thi công và nghiệm thu phần nề ngõa.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành áp dụng cho công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh.
- Các quy chuẩn liên quan đến trùng tu, tu bổ tháp Chăm.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan.

9. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 5.971.624.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng:

4.773.117.000

đồng;

- Chi phí QLDA:

149.529.000

đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

656.796.000

đồng;

- Chi phí khác:

107.819.000

đồng;

- Chi phí dự phòng:

284.363.000

đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: năm 2021-2023.
11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: ngân sách tỉnh và bố trí theo kế hoạch.
12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, KTN
D:\Dropbox\Tai 2021\Xay dung\CVUB\1125 dieu chinh BC KTKT du an sua chua khan cap cac khoa, benh vien da khoa tinh.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi