Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Hà Nội quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:21/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:17/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 21/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Cục trưởng Cục quản lý thị trường Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm; Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội; Chủ tịch UBND các phường thuộc phạm vi không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- UBMTTQ Thành phố;

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các đ/c PCT UBND Thành phố;

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Các cơ quan, báo đài Thành phố;

- Trung tâm Tin học Công báo;

- Cổng GTĐT Thành phố;

- Lưu: VT, UBND quận Hoàn Kiếm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

QUY CHẾ
Quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

________

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ; nguyên tắc, nội dung quản lý, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Thành phố Hà Nội đối với công tác quản lý toàn diện hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

b) Phạm vi và thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

a) Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

b) Các Sở, ngành Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm; Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội; Ủy ban nhân dân, Công an các phường thuộc phạm vi không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi được giao nhiệm vụ tham gia quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 2. Một số nguyên tắc chung

1. Mọi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

2. Công tác quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành chuyên môn của Thành phố Hà Nội với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị có liên quan trên địa bàn quận.

3. Công tác quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tuân theo quy định của pháp luật; Thực hiện hiệu quả, kịp thời, thường xuyên, chủ động, chặt chẽ, đảm bảo khách quan trong quá trình phối hợp.

4. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung quản lý

1. Hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được thực hiện theo quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, bao gồm: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan; quy hoạch, duy tu, duy trì hệ thống kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo.

2. Các nội dung quản lý khác của các cơ quan nhà nước liên quan trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện theo quy định pháp luật.

Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

1. Thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội; không có những hành vi, lời nói thô tục, thiếu văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

2. Không đi, để các phương tiện giao thông đường bộ trên hè, lòng đường và các vị trí công cộng khác trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, xử lý sự cố điện, xe thu gom rác và các phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xe lăn của người khuyết tật).

3. Không dừng, đỗ các phương tiện giao thông trước các điểm chốt ra vào của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

4. Không tổ chức biểu tình, tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật; tuyên truyền các nội dung trái pháp luật; tổ chức các hoạt động gây mất trật tự công cộng.

5. Không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

6. Không thực hiện hành vi dẫm, nằm lên thảm cỏ, ghế ngồi; ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, chặt hạ, hủy hoại cây xanh.

7. Không bơi lội, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ Hoàn Kiếm.

8. Không tổ chức hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, không tổ chức đua xe trái phép, bói toán, mại dâm, sử dụng ma tuý, các chất kích thích khác, tổ chức ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép theo quy định) và các hành vi gây mất trật tự công cộng.

9. Không xả rác thải, phóng uế, tiểu tiện, chất thải của vật nuôi không đúng nơi quy định.

10. Không thực hiện hành vi di chuyển hoặc làm hư hại các thiết bị tài sản, vật dụng, thiết bị kỹ thuật lắp đặt, trang trí tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

11. Không viết, vẽ, chạm, khắc, bôi bẩn, treo, dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt lên tượng đài, ghế ngồi và các công trình kiến trúc, cây xanh.

12. Không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch để nài ép mua, ép bán, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức

13. Không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động. Không thực hiện quảng cáo dưới mọi hình thức khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền

14. Không phát tán, tuyên truyền, lưu hành, phổ biến, trưng bày các sản phẩm văn hoá, xuất bản phẩm bị cấm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây hiểu nhầm và xung đột với các nền văn hóa khác.

15. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

16. Không thực hiện các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh

1. Thực hiện các quy định về văn minh thương mại: Giao tiếp với khách hàng lịch sự, hòa nhã; trang phục bán hàng gọn đẹp, không phản cảm; không tranh giành lôi kéo, ép giá đối với khách hàng; có bảng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sử dụng biển hiệu đúng quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thời gian hoạt động của không gian đi bộ phải kê khai, đăng ký kinh doanh, chỉ được phép kinh doanh các mặt hàng phù hợp với quy hoạch theo phương án tổ chức hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch được Thành phố Hà Nội phê duyệt (bao gồm: các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; hoạt động tổ chức các chương trình, sự kiện về văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư; dịch vụ văn hóa, thể thao, nghệ thuật, giải khát, ăn nhanh), đóng nộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định. Trong chiếu sáng công cộng nên sử dụng đèn chiếu sáng LED có ánh sáng trắng tự nhiên. Trong các không gian dịch vụ nên sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng (LED) có màu sắc phù hợp với kiến trúc công trình và cảnh quan xung quanh.

3. Sử dụng đúng phạm vi diện tích kinh doanh được phép; kinh doanh đúng giờ; không bày hàng hóa, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện giao thông phải được cấp phép, không thu phí trông giữ xe quá giá quy định tại các các tuyến phố phụ cận với các tuyến phố trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

4. Đảm bảo an toàn sử dụng điện; an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và thu gom hàng ngày. Đảm bảo điều kiện, trang thiết bị, phương tiện và tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Điều 6. Quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác

1. Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Hoạt động tổ chức triển lãm tác phẩm mỹ thuật thực hiện theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Hoạt động tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh thực hiện theo Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.

Hoạt động tổ chức triển lãm khác ngoài triển lãm mỹ thuật và triển lãm nhiếp ảnh thực hiện theo Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm phải căn cứ theo nội dung Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

2. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải thực hiện thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật và đảm bảo tuân thủ về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan. Tổ chức, cá nhân có hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác thông báo sản phẩm quảng cáo cho các nhà tài trợ trong các sự kiện văn hóa - chính trị, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác ít nhất 05 ngày làm việc trước khi thực hiện việc quảng cáo. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo như sau:

a) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp nhận thông báo của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng cáo).

b) Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân khác.

3. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác trong không gian đi bộ không thuộc hình thức tại Khoản 1 điều này phải đảm bảo các điều kiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật và phải có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau:

a) Văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, lễ hội (có lắp dựng sân khấu, ánh sáng, pano, áp phích) tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn sử dụng về hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng các quy định quản lý công viên, vườn hoa.

5. Tổ chức, cá nhân có hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động khác thực hiện theo đúng nội dung cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc các quy định về nội dung, trang phục, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (biểu diễn, trưng bày), kinh doanh, quảng cáo đảm bảo thẩm mỹ, cảnh quan khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chương III. TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm

1. Thực hiện quản lý các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Chủ trì, phối hợp các Sở ngành liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt phương án tổ chức hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch phù hợp với điều kiện của các tuyến phố đi bộ phục vụ nhu cầu khách du lịch, Nhân dân và tổ chức thực hiện phương án sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Thành phố Hà Nội thực hiện duy tu, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình kiến trúc, bao gồm: các di tích, công trình kiến trúc, cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, nhà vệ sinh công cộng; trực tiếp quản lý, duy tu hè phố, cây xanh trong khuôn viên trụ sở, nhà dân theo phân cấp quản lý.

4. Sắp xếp, bố trí các điểm giao thông tĩnh cho cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo phân cấp của Thành phố Hà Nội.

5. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Ban hành Nội quy quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

7. Chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Ủy ban nhân dân các phường trong phạm vi hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quyền quản lý hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định đảm bảo về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh.

8. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền.

9. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

10. Những trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết có trách nhiệm báo cáo hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an Thành phố Hà Nội

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với các sở, ngành có liên quan đảm bảo an ninh trật tự khu vực diễn ra các hoạt động trong không gian phố đi bộ và phụ cận.

2. Chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các phòng nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy; xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trong thời gian diễn ra hoạt động không gian phố đi bộ và phụ cận.

Điều 9. Trách nhiệm của sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm định kỳ hàng tháng tổ chức các sự kiện có quy mô vào thời gian hoạt động của không gian đi bộ tại khu vực vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

2. Chủ trì tiếp nhận các nhu cầu sắp xếp bố trí lịch tổ chức các sự kiện trên tuyến phố đi bộ trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phù hợp với không gian, thời gian và tình hình thực tế; đồng thời phối hợp hỗ trợ và hướng dẫn các sở, ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trung ương và các địa phương; các Đại sứ quán nước ngoài thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, đảm bảo việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá xúc tiến hình ảnh, sản phẩm, du lịch tổ chức trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận, giải quyết các thông báo sản phẩm quảng cáo cho các nhà tài trợ trong các sự kiện văn hóa - chính trị, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác theo quy định.

4. Tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết đề nghị treo cờ, sử dụng cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội, thể dục thể thao.

5. Khi có văn bản chấp thuận các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống theo chức năng, thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cần phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhằm tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt động và thông báo đến Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để thống nhất quản lý. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn theo đúng quy định pháp luật.

6. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển bền vững không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

7. Quản lý, bảo tồn, duy tu, duy trì các công trình di tích, công trình văn hóa, công trình nghệ thuật kiến trúc được giao quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

1. Phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến phố xung quanh khu vực tổ chức không gian đi bộ; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn để phân vùng giữa khu vực triển khai tuyến phố đi bộ và khu vực lưu thông bình thường theo đúng các quy định hiện hành.

2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe hợp lý và xử lý các điểm trông giữ xe không phép, quá diện tích được cấp phép, thu quá giá quy định trong thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ theo thẩm quyền được phân cấp.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối với không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

4. Duy tu, duy trì hệ thống đường giao thông và các hạng mục công trình thuộc thẩm quyền quản lý trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Du lịch Hà Nội

1. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm quảng bá, giới thiệu không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tới du khách trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền chung về du lịch Hà Nội tại quầy thông tin du lịch khu vực đường Lê Thạch, Hàng Dầu và các điểm phù hợp; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm để thu hút khách du lịch.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các ngành chức năng của Thành phố đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch trong các dịp lễ, tết, các sự kiện lớn tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

3. Chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan thực hiện khai thác hệ thống phát wifi miễn phí tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

4. Tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, kích cầu du lịch, hỗ trợ khách du lịch tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

1. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên truyền trên trên hệ thống báo chí và thông tin cơ sở về chủ trương tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan trong việc cấp phép và quản lý hoạt động trưng bày, triển lãm, phát hành xuất bản phẩm cho các tổ chức, cá nhân tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

3. Phối hợp các nhà mạng viễn thông triển khai hệ thống wifi công cộng trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 13. Trách nhiệm của sở Công Thương Hà Nội

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các sở ngành có liên quan tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ; phối hợp Sở Y tế Hà Nội thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm lắp đặt và duy trì hoạt động các máy bán hàng tự động trong khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tổ chức hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch được Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường Hà Nội

Chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá cả hàng hóa của các cơ sở kinh doanh trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Điều 15. Trách nhiệm của sở Xây dựng Hà Nội

1. Quản lý và duy trì hệ thống đèn chiếu sáng đô thị đảm bảo đủ ánh sáng trên tuyến phố đi bộ; quản lý cây xanh đường phố, vườn hoa, thảm cỏ, thoát nước, chiếu sáng theo phân cấp quản lý (trên hè và đường phố công cộng).

2. Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện việc duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi (cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, thoát nước, chiếu sáng) theo phân cấp quản lý, đảm bảo cảnh quan, kiến trúc không gian đi bộ.

3. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành đúng quy định về quản lý hạ tầng đô thị.

Điều 16. Trách nhiệm của sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính Hà Nội

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành Thành phố Hà Nội trong việc đảm bảo kinh phí đối với các hoạt động duy tu, duy trì, cải tạo, sửa chữa hệ thống kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo phân cấp quản lý của Thành phố Hà Nội.

2. Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện không đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 17. Trách nhiệm của sở Y tế Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị y tế tại các khu vực lân cận bố trí cán bộ y tế thường trực tại đơn vị để sẵn sàng đáp ứng công tác y tế trong thời gian các hoạt động diễn ra; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hoàn Kiếm và các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, kiểm tra phòng chống dịch bệnh trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 18. Trách nhiệm của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

1. Đảm bảo cung cấp nguồn điện thường xuyên, ổn định, phục vụ cho các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan

1. Chủ động thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong không gian đi bộ thực hiện theo đúng quy định.

2. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm định kỳ kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo phát triển bền vững không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 20. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường

1. Duy trì không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận luôn sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không để rác thải tồn đọng, giữ gìn nhà vệ sinh sạch đẹp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, giải trí của người dân, khách du lịch.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị được giao trông giữ xe, phương tiện giao thông (Công ty khai thác điểm đỗ)

Các đơn vị, tổ chức được giao trông giữ xe, phương tiện giao thông có trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trông giữ xe, phương tiện giao thông tại các điểm trông giữ thuộc quyền quản lý.

Điều 22. Trách nhiệm của Công an quận Hoàn Kiếm

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội, các phòng, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; trật tự đô thị; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra hoạt động của không gian đi bộ và phụ cận.

2. Xây dựng phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trật tự giao thông đô thị trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, trật tự giao thông đô thị. Bố trí lực lượng Công an quận, Công an các phường tại các chốt xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và tuần tra kiểm soát trong khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 23. Trách nhiệm của Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm, Công an các phường quanh hồ Hoàn Kiếm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong không gian đi bộ. Bố trí lực lượng an ninh trật tự cắm chốt, tuần tra xử lý, không để xảy ra trường hợp tổ chức hoạt động tự phát trái quy định; bán hàng rong; kinh doanh không phép, không đúng khu vực được quy hoạch; các trường hợp mang vật nuôi, gia súc, gia cầm và các hoạt động không đúng quy định khác.

Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường thuộc phạm vi không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp trong việc quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hộ gia đình, công dân trên địa bàn chấp hành các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; chỉnh trang cửa hàng, cửa hiệu, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần tạo cảnh quan môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố đi bộ luôn văn minh “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

3. Phân công lực lượng công an phường, lực lượng tự quản lập chốt tại các điểm nút trước khi vào khu vực; bố trí hệ thống rào chắn cấm tất cả các phương tiện đi vào phố đi bộ, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định; thực hiện công tác giữ gìn an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giải quyết, xử lý các vi phạm triệt để, kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp tổ chức quản lý các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm đảm bảo phát triển bền vững không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này, định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả hoạt động tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, bất cập, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

4. Trường hợp có nội dung quy định tại Quy chế này không còn phù hợp với các quy định pháp luật của Trung ương và Thành phố Hà Nội do mới được ban hành thì thực hiện theo nội dung văn bản mới của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Điều 26. Kiểm tra và xử lý vi phạm

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường liên quan thuộc quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi