Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

Số: 210/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

nhayKéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới để thay thế theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 84/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Đồng Thápnhay

------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:
1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ
a) Mỗi nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch được hỗ trợ một lần theo quy định này. Trong cùng một nội dung, các đối tượng được hỗ trợ theo quy định này thì không được hưởng hỗ trợ theo quy định khác của Tỉnh.
b) Thời điểm hỗ trợ
Được tính từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng (đối với khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao); công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (đối với các cơ sở dịch vụ du lịch khác theo quy định của Luật Du lịch 2017).
c) Đối tượng hỗ trợ
Tổ chức (pháp nhân), cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).
d) Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư loại hình du lịch homestay do địa phương triển khai thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện, ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, phải có cam kết kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch ít nhất 05 năm.
2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng khách sạn.
- Hỗ trợ 01 (một) dự án đầu tư xây dựng mới khách sạn đạt tiêu chuẩn từ hạng 4 sao trở lên đối với địa bàn thành phố và đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên đối với địa bàn các huyện, thị xã (còn lại) thuộc Tỉnh.
- Mức hỗ trợ:
Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao: 40 triệu đồng/phòng ngủ.
Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao hoặc 5 sao: 50 triệu đồng/phòng ngủ.
b) Hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú homestay (bao gồm: loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và loại hình lưu trú tương tự như phòng cho khách du lịch thuê trong các nông trại, trang trại...).
- Nội dung hỗ trợ: thuê tư vấn mô hình, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, trang trí cảnh quan và mua sắm vật dụng, thiết bị phục vụ khách,...
- Mức hỗ trợ:
Qui mô đầu tư từ 15 đến 30 chỗ nghỉ: hỗ trợ 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Qui mô đầu tư từ 31 chỗ nghỉ trở lên: hỗ trợ 60 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.
c) Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Đồng Tháp; khu mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước tại các khu, điểm tham quan du lịch hoặc tại các trung tâm đô thị, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và nằm trong danh mục được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Đồng Tháp có diện tích xây dựng tối thiểu từ 200 m2, sức chứa từ 100 khách trở lên, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (Bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh; không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan).
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng khu mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước tại các khu, điểm tham quan du lịch hoặc tại các trung tâm đô thị, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch diện tích tối thiểu từ 100 m2. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (Bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh nếu có; không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan).
d) Hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng.
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được hỗ trợ lãi suất tiền vay tính theo dự án đầu tư.
- Mức hỗ trợ: hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong hạn khi vay vốn ở các ngân hàng thương mại để đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Số nợ vay hỗ trợ tối đa không quá 05 (năm) tỷ đồng/tổ chức, cá nhân.
- Thời gian hỗ trợ: theo thời gian vay vốn đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng thương mại nhưng không quá 05 (năm) năm.
- Điều kiện hỗ trợ: tổ chức, cá nhân vay vốn thực hiện loại hình du lịch cộng đồng ở những điểm, khu vực đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt; có phương án sử dụng vốn vay đúng mục đích và không phát sinh nợ quá hạn, lãi chậm trả do không trả lãi đúng hạn đã thỏa thuận với ngân hàng, lãi quá hạn của khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn; các loại hình du lịch cộng đồng phải đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định hiện hành.
3. Nguồn kinh phí thực hiện
Từ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm của Tỉnh.
4. Thời gian hỗ trợ
Chính sách này được áp dụng hỗ trợ đối với các dự án đầu tư triển khai thực hiện từ ngày có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết số 118/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I, II);
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ: Tài chính, VH-TT&DL;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Đề).

CHỦ TỊCH


Phan Văn Thắng

thuộc tính Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:210/2018/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phan Văn Thắng
Ngày ban hành:06/12/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

Số: 210/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ TÁM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ

a) Mỗi nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch được hỗ trợ một lần theo quy định này. Trong cùng một nội dung, các đối tượng được hỗ trợ theo quy định này thì không được hưởng hỗ trợ theo quy định khác của Tỉnh.

b) Thời điểm hỗ trợ

Được tính từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng (đối với khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao); công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (đối với các cơ sở dịch vụ du lịch khác theo quy định của Luật Du lịch 2017).

c) Đối tượng hỗ trợ

Tổ chức (pháp nhân), cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).

d) Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư loại hình du lịch homestay do địa phương triển khai thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện, ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, phải có cam kết kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch ít nhất 05 năm.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng khách sạn.

- Hỗ trợ 01 (một) dự án đầu tư xây dựng mới khách sạn đạt tiêu chuẩn từ hạng 4 sao trở lên đối với địa bàn thành phố và đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên đối với địa bàn các huyện, thị xã (còn lại) thuộc Tỉnh.

- Mức hỗ trợ:

Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao: 40 triệu đồng/phòng ngủ.

Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao hoặc 5 sao: 50 triệu đồng/phòng ngủ.

b) Hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú homestay (bao gồm: loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và loại hình lưu trú tương tự như phòng cho khách du lịch thuê trong các nông trại, trang trại...).

- Nội dung hỗ trợ: thuê tư vấn mô hình, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, trang trí cảnh quan và mua sắm vật dụng, thiết bị phục vụ khách,...

- Mức hỗ trợ:

Qui mô đầu tư từ 15 đến 30 chỗ nghỉ: hỗ trợ 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Qui mô đầu tư từ 31 chỗ nghỉ trở lên: hỗ trợ 60 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

c) Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Đồng Tháp; khu mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước tại các khu, điểm tham quan du lịch hoặc tại các trung tâm đô thị, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và nằm trong danh mục được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Đồng Tháp có diện tích xây dựng tối thiểu từ 200 m2, sức chứa từ 100 khách trở lên, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (Bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh; không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan).

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng khu mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước tại các khu, điểm tham quan du lịch hoặc tại các trung tâm đô thị, đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch diện tích tối thiểu từ 100 m2. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/m2 xây dựng (Bao gồm cả hạng mục nhà vệ sinh nếu có; không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan).

d) Hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được hỗ trợ lãi suất tiền vay tính theo dự án đầu tư.

- Mức hỗ trợ: hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong hạn khi vay vốn ở các ngân hàng thương mại để đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Số nợ vay hỗ trợ tối đa không quá 05 (năm) tỷ đồng/tổ chức, cá nhân.

- Thời gian hỗ trợ: theo thời gian vay vốn đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng thương mại nhưng không quá 05 (năm) năm.

- Điều kiện hỗ trợ: tổ chức, cá nhân vay vốn thực hiện loại hình du lịch cộng đồng ở những điểm, khu vực đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt; có phương án sử dụng vốn vay đúng mục đích và không phát sinh nợ quá hạn, lãi chậm trả do không trả lãi đúng hạn đã thỏa thuận với ngân hàng, lãi quá hạn của khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn; các loại hình du lịch cộng đồng phải đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định hiện hành.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm của Tỉnh.

4. Thời gian hỗ trợ

Chính sách này được áp dụng hỗ trợ đối với các dự án đầu tư triển khai thực hiện từ ngày có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết số 118/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I, II);
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ: Tài chính, VH-TT&DL;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Đề).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi