Kế hoạch 2355/KH-BVHTTDL 2024 tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Quảng Trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 2355/KH-BVHTTDL

Kế hoạch 2355/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2355/KH-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:04/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

Số: 2355/KH-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam

tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024

______________

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ngày hội);

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và thiểu số năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của của các dân tộc thiểu số trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76- KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị.

- Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, cộng đồng dân tộc thiểu số làm du lịch gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

- Ngày hội là cơ sở quan trọng để quảng bá văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhằm thúc đẩy hiểu biết, tăng sự nhận diện bản sắc độc đáo của văn hóa từng vùng - miền, đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ văn hóa toàn cầu với những đặc điểm riêng biệt.

2. Yêu cầu

- Các nội dung hoạt động của Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương lãng phí, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của khu vực và của địa phương. Đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Các chương trình tham gia Ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo yếu tố bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố thời đại. Các nội dung hoạt động của Ngày hội do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, cộng đồng làm du lịch... là người dân tộc thiểu số thực hiện.

- Tuyên truyền rộng rãi các nội dung hoạt động của Ngày hội đến công chúng, đặc biệt là công chúng trên địa bàn diễn ra Ngày hội để đồng bào đến xem, cổ vũ, động viên các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, cộng đồng dân tộc thiểu số làm du lịch, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm du lịch.

- Gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố. Triển khai đồng bộ các hoạt động cổ động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau thời gian diễn ra Ngày hội.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Quy mô tổ chức: Gồm 17 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Đà Nng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Sơn La, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc và Quảng Trị.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Tổ chức trong 04 ngày: dự kiến từ ngày 07/9/2024 đến ngày 10/9/2024 (Không kể thời gian đi và về).

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị.

3. Cơ quan chỉ đạo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

4. Cơ quan phối hợp

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

5. Đơn vị thực hiện

- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Thể dục thể thao, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Văn phòng Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dân tộc học tại các cơ quan, Cục, Vụ, Viện ở Trung ương và các địa phương.

6. Thành phần tham gia

6.1. Khách mời

- Đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện các tổ chức quốc tế nghiên cứu về văn hóa Việt Nam; Các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp đầu tư và phát triển về văn hóa vùng miền, dân tộc thiểu số.

- Đại biểu các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội: đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

- Đại biểu tỉnh Quảng Trị, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Trung ương, của tỉnh là người Quảng Trị đã nghỉ hưu; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định văn hóa nghệ thuật và du lịch, Ban Trọng tài thể thao.

- Phóng viên Báo, Đài Trung ương (đại diện thường trú tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên) và địa phương.

6.2. Thành phần tham dự

- Thành phần chính: nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, cộng đồng làm du lịch là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Thành phần phối hợp: các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương; lực lượng nghệ nhân, diễn viên, tổng đạo diễn, các đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, kỹ thuật viên,... phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc; lực lượng an ninh, y tế, tình nguyện viên, hướng dẫn viên, lực lượng phục vụ của tỉnh Quảng Trị; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Ngày hội

“Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam
Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển vì một Thế giới hòa bình”

2. Họp báo

- Thời gian: Tháng 8/2024.

- Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị.

- Chủ trì: Đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.

- Nội dung: Thông báo các hoạt động của Ngày hội.

- Thành phần dự: Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương (thường trú tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên).

3. Phần Lễ

3.1. Lễ Khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (trong khuôn khổ Ngày hội)

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 07/9/2024 (Thứ Bảy).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Số 01A đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung: Khai mạc chung các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Thể dục thể thao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

3.2. Lễ Khai mạc Ngày hội: (có kịch bản riêng).

- Thời lượng: 120 phút (Trước sóng 30 phút; Trong sóng 90 phút). (Dự kiến Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5) và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội).

- Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị 01 Chương trình nghệ thuật đặc biệt, phù hợp thời lượng phát sóng.

- Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 08/9/2024 (Chủ Nhật).

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Số 01A đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch của 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các đơn vị có liên quan của tỉnh Quảng Trị.

3.3. Lễ Bế mạc Tổng kết Ngày hội: (có kịch bản riêng)

- Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 10/9/2024 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Số 01A đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

(Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội).

- Nội dung: Tổng kết, trao giải, bế mạc Ngày hội.

- Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các đoàn tham gia Ngày hội và công chúng.

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Vụ Văn hoá dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

4. Phần hội, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội

4.1. Hoạt động văn hóa

- Quy mô: 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

- Thành phần tham gia: Đoàn văn hóa nghệ thuật dân tộc thiểu số 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

(Có quy chế, thể lệ quy định riêng).

4.1.1. Liên hoan Văn nghệ quần chúng

- Thời gian: Trong 03 ngày 07, 08 và 09/9/2024.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

- Nội dung: Trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc; độc tấu, hòa tấu nhạc cụ đồng bào dân tộc của địa phương.

- Thời lượng: Mỗi đoàn tham gia trình diễn 04 tiết mục, thời lượng không quá 30 phút/đoàn bao gồm cả phần giới thiệu.

(Lưu ý: các tiết mục được thể hiện bằng tiếng phổ thông (tiếng Việt) hoặc tiếng dân tộc, trong trường hợp sử dụng tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông để phục vụ việc thẩm định của Hội đồng Thẩm định).

4.1.2. Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống

- Thời gian và địa điểm: Lồng ghép vào nội dung Liên hoan Văn nghệ quần chúng theo thứ tự trình diễn của mỗi đoàn.

- Nội dung: Mỗi đoàn xây dựng 01 tiết mục trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc đặc trưng của địa phương gồm 03 nội dung: ngày thường, lễ hội, lễ cưới (phần trình diễn phải có lời giới thiệu, thuyết minh).

- Thời lượng: 07 phút/đoàn.

4.1.3. Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc tại địa phương

- Thời gian: trong 02 tối ngày 07 và 09/9/2024.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

- Nội dung: Mỗi đoàn lựa chọn và dàn dựng trích đoạn giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa có giá trị đặc sắc tiêu biểu của dân tộc tại địa phương mình (thời lượng không quá 15 phút).

* Yêu cầu: Lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa phải mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc tại địa phương, thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy các yếu tố tích cực và loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay (phần trình din, giới thiệu phải có kịch bản, lời dn thuyết minh bằng tiếng Việt).

4.1.4. Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương

- Thời gian: trong 04 ngày diễn ra ngày hội, thời gian chấm điểm vào ngày 10/9/2024.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

- Nội dung: Các tỉnh, thành phố trưng bày các bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc tiêu biểu của địa phương, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở nhằm phản ánh:

+ Văn hóa của đồng bào dân tộc trong sự thống nhất của nền văn hóa Việt Nam;

+ Những thành tựu trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng;

+ Những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa phương;

+ Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản truyền thống tiêu biểu của địa phương;

+ Trình diễn nghề thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ, chế tác nhạc cụ dân tộc).

+ Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP địa phương do đồng bào dân tộc tham gia sản xuất.

+ Giới thiệu về loại hình văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục phi vật thể quốc gia.

Mỗi gian trưng bày có diện tích 36m2 (kích thước: ngang 6m x sâu 6m).

4.1.5. Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực dân tộc truyền thống

- Thời gian: trong 04 ngày diễn ra ngày hội, thời gian chấm điểm vào ngày 10/9/2024.

- Địa điểm: Tại gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương.

- Nội dung: Trưng bày, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc của địa phương. Hình thức, cách thức thể hiện và sản phẩm phải đảm bảo tính đặc trưng, thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

(Khuyến khích giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản, thưởng thức văn hóa ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc ở môi địa phương).

4.2. Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc

- Thời gian: trong 04 ngày, từ ngày 07/9/2024 đến ngày 10/9/2024.

- Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.

(Đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

- Nội dung: Thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian dân tộc, gồm 03 bộ môn: đẩy gậy, kéo co và bắn ná hoặc bắn nỏ.

- Thành phần tham gia: 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Cục Thể dục thể thao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

(Có điều lệ và lịch thi đấu riêng cho từng môn).

4.3. Hoạt động du lịch

- Thời gian: trong 04 ngày diễn ra ngày hội, thời gian chấm điểm vào ngày 10/9/2024.

- Địa điểm: Tại gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương.

- Nội dung: Thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng: kỹ năng chào đón khách, kỹ năng thuyết minh, giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng.

- Thành phần tham gia: 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Vụ Văn hóa dân tộc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

(Có quy chế, thể lệ quy định riêng).

5. Các hoạt động khác

5.1. Trưng bày ảnh “Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”

- Nội dung: Trưng bày nghệ thuật sắp đặt (phối cảnh hệ thống giá đỡ, ánh sáng, thổ cẩm, ảnh màu kích thước lớn), giới thiệu 200 bức ảnh theo các nội dung: giới thiệu cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, những thành tựu nổi bật qua góc nhìn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và những địa danh (điểm du lịch) của 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Thời gian: trong 04 ngày diễn ra Ngày hội.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

- Chủ trì và thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc.

5.2. Triển lãm “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, các vật dụng trong đời sống sinh hoạt... của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam trong không gian diện tích trên 100 m2.

- Thời gian: trong 04 ngày diễn ra Ngày hội.

- Địa điểm: Khu vực Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương.

- Chủ trì và thực hiện: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ:

+ Ban hành Quyết định, Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội;

+ Chuẩn bị Bài phát biểu Khai mạc Ngày hội của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ. Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung thông tin báo chí; Báo cáo tổng kết Ngày hội và các văn bản theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình và các nội dung liên quan đến Ngày hội. Tổ chức thẩm định các nội dung hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương tham dự Ngày hội;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh sách khách mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ;

+ Đề xuất cơ cấu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.

- Là cơ quan đầu mối giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỉnh đăng cai và các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội:

+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chuẩn bị kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội. Trình Bộ trưởng ký Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động tại Ngày hội; phối hợp và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội.

+ Chuẩn bị nội dung họp và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định văn hóa nghệ thuật và du lịch.

- Tổ chức trưng bày nghệ thuật sắp đặt 200 bức ảnh theo chủ đ “Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”.

- Tổ chức quay video làm tư liệu về Ngày hội, thời lượng 120 phút, phục vụ lưu trữ tài liệu và in ấn DVD cấp phát cho các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội.

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Ngày hội trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội trên kênh truyền hình Quốc gia VTV8 và tiếp sóng trên VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam.

1.2. Cục Thể dục thể thao

- Chủ trì và phối hợp hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian dân tộc trong khuôn khổ Ngày hội.

- Xây dựng Điều lệ, Kế hoạch tổ chức các môn thi thể thao trong Ngày hội; thành lập Ban Trọng tài điều hành các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống, các trò chơi vận động dân gian tại Ngày hội.

- Tặng cờ toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc các môn thi thể thao của Ngày hội; Tặng cờ, huy chương, giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các nội dung theo quy định của Điều lệ.

1.3. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

- Chủ trì và phối hợp hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội tổ chức thi kỹ năng hướng dẫn du lịch cộng đồng trong khuôn khổ Ngày hội.

- Xây dựng Thể lệ, Hướng dẫn dự thi kỹ năng hướng dẫn du lịch cộng đồng trong khuôn khổ Ngày hội; Phối hợp Vụ Văn hóa dân tộc đề cử thành viên và thư ký tham gia Hội đồng thẩm định văn hóa nghệ thuật và du lịch.

- Hỗ trợ về chuyên môn đối với các hoạt động du lịch trước, trong quá trình diễn ra ngày hội.

1.4. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền về Ngày hội.

- Chuẩn bị Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ.

- Chuẩn bị kinh phí thuộc phạm vi trách nhiệm của Văn phòng.

1.5. Vụ Tổ chức cán bộ

Phối hợp Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tham mưu trình lãnh đạo Bộ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân của các tỉnh, thành phố, các đoàn có thành tích theo quy định.

1.6. Cục Văn hóa cơ sở

Phối hợp Vụ Văn hoá dân tộc chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hoá các tỉnh, thành phố chuẩn bị tốt chương trình, nội dung tham gia Ngày hội.

1.7. Cục Nghệ thuật biểu diễn

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị góp ý, thẩm định kịch bản chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội.

1.8. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

1.9. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Chủ trì, tổ chức thực hiện trưng bày, giới thiệu Triển lãm “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” (nội dung cụ thể do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam lựa chọn) thông qua hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, các sản phẩm văn hóa tiêu biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển.

1.10. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024.

2. Đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương

2.1. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Phối hợp triển khai Kế hoạch, góp phần tổ chức thành công Ngày hội.

- Tạo điều kiện, vận động xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí, khen thưởng cho các đoàn có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội theo quy định Nhà nước.

2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch, góp phần tổ chức thành công Ngày hội.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày hội.

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông thông tin về Ngày hội, các sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam đến người dân trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước; cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin đối ngoại Vietnam.vn.

2.4. Bộ Công an

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, đảm bảo công tác an ninh, trật tự trước, trong và sau Ngày hội.

2.5. Bộ Y tế

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm y tế, bảo đảm hiệu quả trong thời gian diễn ra Ngày hội tại địa phương đăng cai và các địa phương tham gia Ngày hội.

2.6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

- Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tuyên truyền các hoạt động (trước, trong và sau) của Ngày hội, truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên kênh VTV5;

- Đài Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền các hoạt động (trước, trong và sau) của Ngày hội trên các chương trình, chuyên mục, chuyên trang thông tin đại chúng;

- Thông tấn xã Việt Nam tuyên truyền trên các bản tin, báo in, báo điện tử, kênh truyền hình và các nền tảng xã hội về Ngày hội, cung cấp cho hệ thống báo chí và thông tin trực tiếp tới công chúng.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

3.1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức các nội dung theo Kế hoạch.

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động cho Ngày hội tại địa phương đăng cai Ngày hội; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh đăng cai tuyên truyền trước, trong và sau về Ngày hội; Tổ chức Họp báo tuyên truyền về Ngày hội; Truyền hình trực tiếp Lễ Bế mạc Ngày hội trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh.

- Đảm bảo phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội, lựa chọn Tổng đạo diễn và phê duyệt, triển khai thực hiện kịch bản chi tiết.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Đón tiếp Đại biểu, khách mời Trung ương, các tỉnh, thành phố và phóng viên tham dự Ngày hội.

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đại biểu về tham dự Ngày hội.

- Phát hành giấy mời và mời các đại biểu tham dự Ngày hội.

- Chủ trì tổ chức Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất nội dung, chương trình hoạt động theo Kế hoạch của Ngày hội (dự kiến tháng 7/2024 tại tỉnh Quảng Trị).

- Xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có chính sách kích cầu, khuyến mại, liên kết xây dựng các chính sách kích cầu kép để tạo sự cộng hưởng, lan tỏa, khuyến khích mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch của khách du lịch đến Quảng Trị trong giai đoạn tổ chức Ngày hội.

- Chủ trì công tác vận động tài trợ cho Ngày hội.

- Tổ chức giao lưu, tham quan cho các đoàn tham dự Ngày hội.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức chỉ đạo toàn bộ các hoạt động trong chương trình Ngày hội.

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Sở tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị tổ chức Ngày hội xây dựng Kịch bản tổng thể chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các nội dung hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Ngày hội.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung đăng cai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Họp công tác tổ chức Ngày hội của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất các nội dung, chương trình hoạt động của Ngày hội tại tỉnh Quảng Trị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền quảng bá trên các ấn phẩm, đặc san, tạp chí, các cụm cổ động, panô, áp phích, băng rôn, treo cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, dựng các cổng chào, kết đèn hoa tại địa bàn bàn thành phố Đông Hà, các huyện, thị xã lân cận, điểm diễn ra các hoạt động của Ngày hội.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Gửi Thư mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Ngày hội; Gửi Giấy mời Đại biểu tham dự Ngày hội; Gửi Giấy mời Hiệp hội Du lịch Quảng Trị, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia Ngày hội.

+ Chuẩn bị bài phát biểu Chào mừng của Lãnh đạo tỉnh tại Lễ Khai mạc, báo cáo tổng kết các hoạt động của Ngày hội và các văn bản theo yêu cầu của Ban Tổ chức Ngày hội.

+ Tổ chức tiếp đón Đại biểu, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội, các đoàn, phóng viên, báo chí về tham gia Ngày hội.

- Chuẩn bị cờ lưu niệm tặng các đoàn về tham dự Ngày hội. In phù hiệu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định văn hóa nghệ thuật và du lịch, Ban Trọng tài thể thao, diễn viên, vận động viên, phục vụ...

- Xây dựng sơ đồ không gian, lắp đặt 20 gian trưng bày: 17 gian của 17 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội, 01 gian của Hiệp Hội Du lịch, 01 gian của Văn phòng Nông thôn mới, mỗi gian có diện tích 36m2/mỗi gian và 01 gian trưng bày Triển lãm của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có diện tích trên 100m2.

- Bố trí Không gian vị trí trang trọng là nơi trưng bày ảnh nghệ thuật sắp đặt của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, do Vụ Văn hóa dân tộc thực hiện trưng bày.

- Bố trí địa điểm, đảm bảo công tác trang trí khánh tiết và điều kiện về điện, nước phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu vực diễn ra Ngày hội.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng Quy chế các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng và du lịch cộng đồng trong khuôn khổ Ngày hội, trình Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội (Phó Chủ tịch tỉnh) phê duyệt; Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định văn hóa nghệ thuật và du lịch, Ban Trọng tài thể thao, các trưởng, phó đoàn các tỉnh, thành phố về tham gia các hoạt động của Ngày hội. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo công tác tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội.

- Phối hợp với Cục Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ phục vụ công tác tổ chức thi đấu đối với các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị, huyện, thị trên địa bàn tỉnh tổ chức các đoàn cơ sở biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày hội.

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen, thưởng cho các cá nhân và đơn vị, địa phương có đóng góp tích cực vào thành công chung của Ngày hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn, nhà nghỉ chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du khách.

3.2. Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội.

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tham gia thành viên Ban Tổ chức Ngày hội.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội chỉ đạo và tạo điều kiện cao nhất cho các đoàn của tỉnh, thành phố địa phương mình tham gia Ngày hội (kinh phí và các điều kiện khác). Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ dân gian do các nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội, sẽ tham gia biểu diễn tại Lễ Khai mạc Ngày hội.

- Căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo Ngày hội, tổ chức triển khai các hoạt động tham gia Ngày hội, thành lập đoàn và tổ chức tập luyện các nội dung đạt hiệu quả, chất lượng cao.

- Tham gia đầy đủ các nội dung hoạt động của Ngày hội theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức thành lập “Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, cộng đồng làm du lịch” là đồng bào dân tộc thiểu số theo yêu cầu nội dung Kế hoạch tổng thể.

- Tự đảm bảo kinh phí trong quá trình chuẩn bị và thời gian tham gia các hoạt động của Ngày hội (phương tiện đi lại, ăn, nghỉ và chi phí khác của đoàn).

- Chủ động làm việc với Ban Tổ chức Ngày hội để tổ chức tốt các hoạt động đã đăng ký (Đăng ký các nội dung tham gia hoạt động của đoàn và những yêu cầu cần thiết gửi về Ban Tổ chức Ngày hội).

- Chủ động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội trên các kênh truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú để tạo tính lan tỏa và thu hút khách du lịch tham gia.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trước, trong và sau quá trình tham gia Ngày hội nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào thể dục thể thao và quảng bá du lịch ở địa phương.

- Đảm bảo an toàn cho các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và cộng đồng dân tộc làm du lịch trong quá trình tham gia Ngày hội. Sau khi Ngày hội kết thúc, Trưởng các đoàn tham dự Ngày hội chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài sản, con người của đoàn mình.

* Yêu cầu chung:

- Đối với các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội, xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động của đơn vị, địa phương mình trong khuôn khổ Ngày hội gửi về Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Vụ Văn hóa dân tộc) trước ngày 15/6/2024 để tổng hợp và phối hợp thực hiện hiệu quả;

- Mỗi địa phương lựa chọn 10 ảnh đẹp (file ảnh kỹ thuật số, chất lượng cao) phục vụ tại Không gian trưng bày “Các dân tộc Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”, nội dung cụ thể: 05 ảnh về những thành tựu đạt được trong thời gian qua của dân tộc thiểu số tại địa phương, 05 ảnh giới thiệu điểm du lịch tiềm năng của địa phương và gửi về Vụ Văn hóa dân tộc trước ngày 15/6/2024 để tổng hợp, biên tập và in ấn trưng bày tại Ngày hội.

- Khi có thay đổi về lịch trình, thời gian cụ thể đối với các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức sẽ có thông báo gửi đến các đơn vị, địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận kinh phí thực hiện các nội dung

1.1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí được trích từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

1.2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

- Vụ Văn hóa dân tộc:

+ Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng và du lịch cộng đồng;

+ Kinh phí về phương tiện đi lại của Ban Chỉ đạo (thuộc Vụ Văn hóa dân tộc), Ban Tổ chức (thuộc Vụ Văn hóa dân tộc) và Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng và du lịch cộng đồng;

+ Kinh phí khen thưởng các giải thưởng theo 03 nội dung: văn hóa, thể thao và du lịch (và hoa tươi tặng kèm các giải A và Bằng khen của Bộ trưởng);

+ Kinh phí khen thưởng kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tổ chức thành công Ngày hội;

+ Kinh phí in ấn Backdrop, Băng rôn, phướn dọc tại các khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

+ Kinh phí phát thanh, truyền hình tuyên truyền trước, trong và sau về quá trình diễn ra Ngày hội trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Vit Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

+ Kinh phí quay video, in DVD tư liệu về Ngày hội;

+ Kinh phí trưng bày nghệ thuật sắp đặt ảnh “Các dân tộc Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”.

- Cục Du lịch quốc gia Việt Nam: Phối hợp, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các hoạt động du lịch trong khuôn khổ ngày hội.

- Cục Thể dục thể thao: Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn: Cử cán bộ phối hợp thẩm định kịch bản và tham gia tổng duyệt Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Ngày hội.

- Văn phòng Bộ: Duyệt dự toán kinh phí và cấp kinh phí theo đề nghị của Vụ Văn hóa dân tộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cơ sở vật chất thuộc phạm vi trách nhiệm của Văn phòng Bộ phục vụ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định văn hóa nghệ thuật và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội.

- Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện trưng bày, giới thiệu Triển lãm “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đảm nhận kinh phí các nội dung

- Kinh phí Chương trình nghệ thuật của Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội (Kịch bản, đạo diễn, tập luyện, trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, trang thiết bị kỹ thuật...) và Lễ Khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội.

- Lắp đặt gian gian trưng bày của các địa phương tham gia Ngày hội, Hiệp Hội Du lịch, Văn phòng Nông thôn mới, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và bố trí Không gian trưng bày nghệ thuật ảnh sắp đặt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích trong việc tổ chức Ngày hội.

- Kinh phí tuyên truyền, quảng bá Ngày hội tại địa phương; Kinh phí họp báo, truyền hình, truyền thanh trực tiếp chương trình Bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.

- Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, công tác thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian và các hoạt động du lịch của Ngày hội.

- Đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đại biểu, khách mời Trung ương, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, khách mời các tỉnh, thành phố và phóng viên, báo chí tham dự Ngày hội.

- Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tại địa phương.

- Hoạt động giao lưu, tham quan cho các đoàn tham dự Ngày hội (nếu có).

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn.

- Kinh phí cho các hoạt động khác trong Kế hoạch tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

3. Kinh phí sự nghiệp của các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội

- Do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố duyệt chi ngân sách cho các đoàn của địa phương mình tham gia Ngày hội, gồm: đi lại, ăn ở, phương tiện, xây dựng chương trình và tập luyện theo nội dung hoạt động của Kế hoạch Ngày hội.

 - Khen thưởng cho các đoàn của địa phương mình tham gia Ngày hội.

4. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa

Tỉnh Quảng Trị chủ động trong việc vận động tài trợ cho Ngày hội (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung, Ban Tổ chức Ngày hội sẽ báo cáo và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh, bổ sung./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Dân vận TƯ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, UB TƯ MTTQ Việt Nam, UB Dân tộc, Bộ TTTT, Bộ CA, Bộ Y tế, Bộ TL BĐBP;

- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;

- Các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL;

- Trưởng BTC Ngày hội;

- UBND, Sở VHTTDl, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội;

- Lưu: VT, VHDT, C (79).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

_________________________________________________________________________________

Chi tiết liên hệ:

- Ông Trần Trí Công, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại: 093.670.1111;

- Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 090.576.4057.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi