Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL 2020 mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội dân tộc Hà Nhì

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL

Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2353/KH-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Hải Nhung
Ngày ban hành:24/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
________

Số: 2353/KH-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dng nông thôn mi tại tnh Lào Cai

____________

 

Thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bn sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành Kế hoạch tchức xây dựng mô hình bảo tn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát trin du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quvề bảo tn, phát huy lhội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tnh Lào Cai;

- Tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy lhội truyền thống dân tộc Hà Nhì tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, toại bỏ nhng hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát trin nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đi mới, hội nhập và phát triển đất nước;

- Phát huy hiệu qunguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Hà Nhì tnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm to ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đy phát triển kinh tế xã hội tại đa phương.

2. Yêu cầu

- Khảo sát, đánh giá kết quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tnh Lào Cai trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng mô hình về bo tồn, phát huy lhội truyền thng dân tộc Hà Nhì tnh Lào Cai phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bo tn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Hà Nhì với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch địa phương;

- Kế hoạch được triển khai đm bảo đúng tiến độ, hiệu qu, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai; nhng kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa đim, xây dựng nội dung triển khai mô hình

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Thời gian: Từ ngày 25 - 26/6/2020.

- Địa điểm triển khai: Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

2. Hỗ trợ các nhạc cụ, đạo cụ, vật tư (tổ chức lễ hội) phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Ngày 30/6 - 01/7/2020;

- Địa điểm triển khai: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

3. Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Ngày 01/7 - 02/7/2020;

- Địa điểm triển khai: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

4. Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành các nghi thức, nghi lễ, trò chơi... trong lễ hội Khô già già dân tộc Hà Nhì;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Từ ngày 03 - 07/7/2020;

- Địa điểm triển khai: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

5. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Thời gian: Từ ngày 29/6 - 03/7/2020;

- Địa điểm triển khai: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dn, thanh quyết toán theo quy định.

1.4. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch tnh Lào Cai phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Triển khai các nội dung xây dựng mô hình bảo tn, phát huy lhội truyền thng dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tnh Lào Cai.

- Tuyên truyền, hướng dn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tn và phát huy bn sắc văn hóa trên địa bàn.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và ngun kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp vviệc tchức xây dựng mô hình bảo tn, phát huy bản sc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình bo tn, phát huy lễ hội truyền thng dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tnh Lào Cai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chđộng phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tchức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến đ, hiệu qu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- SVHTTDL tỉnh Lào Cai (để phối hợp);
- Lưu: VT. VHDT. M(6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ
VĂN HÓA DÂN TỘC
Nguyễn Thị Hải Nhung

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi