Kế hoạch 102/KH-UBND Hà Nội 2022 sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 102/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC SÁNG KIẾN GIA NHẬP MẠNG LƯỚI CÁC THÀNH PHỐ SÁNG TẠO CỦA UNESCO ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Kế hoạch 176/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND Thành phố) về việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025 với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (Mạng lưới) nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành, Nhân dân Thủ đô và quốc tế đối với các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung trong Hồ sơ ứng cử của thành phố Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, các cam kết và quy định của UNESCO, các nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực tế tại thành phố Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phù hợp để triển khai thực hiện.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã đề ra.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan, phân công cụ thể nội dung, trách nhiệm; quy định rõ chế độ thông tin báo cáo tiến độ trong quá trình thực hiện.

II. CÁC CHỈ TIÊU

1. Xây dựng Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội: Năm 2022.

2. Xây dựng Mạng lưới Trung tâm sáng tạo đến các quận, huyện với nhiều mô hình đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành đa dạng, hiệu quả, kết hợp tăng cường hợp tác công tư. Hoàn thành thí điểm và kết nối tương tác từ 3-5 trung tâm năm 2023.

3. Xây dựng và tuyển chọn các ý tưởng sáng tạo; Hỗ trợ khởi nghiệp và thực hiện các ý tưởng có hiệu quả và ý nghĩa văn hóa, xã hội, kinh tế; chuyển tải thành Chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội: Năm 2022-2023.

4. Tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 01 năm/01 lần.

5. Tổ chức diễn đàn Mạng lưới Thành phố Sáng tạo khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội: Năm 2023.

6. Xây dựng Mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ: Năm 2022-2023.

7. Đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho “Thành phố sáng tạo”.

8. Mở rộng mô hình chuyển đổi, cải tạo, tái hiện, phát triển các di sản văn hóa (di sản công nghiệp, di sản đô thị, di sản kiến trúc, di sản ký ức, các thiết chế văn hóa...) trở thành các không gian văn hóa sáng tạo.

III. NỘI DUNG

1. Các hoạt động thành phố Hà Nội tham gia với vai trò thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

1.1 Thành lập Ban điều phối Thành phố Sáng tạo của Hà Nội

1.1.1. Kiện toàn thành viên của Thành phố (Mục 14 Hồ sơ ứng cử)

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ.

- Nội dung:

+ Đề xuất danh sách thành viên điều chỉnh, bổ sung (Mục 3 Hồ sơ ứng cử).

+ Tham mưu báo cáo Ban Thư ký UNESCO và cập nhật các thông tin liên quan đến việc thực hiện tư cách thành viên của Thành phố cũng như các thay đổi, điều chỉnh của các thành viên được giao tới Ban điều phối Mạng lưới Thành phố Sáng tạo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

1.1.2. Thành lập Ban điều phối Thành phố Sáng tạo của Hà Nội (Mục 1.4 và 15 Hồ sơ ứng cử)

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ, và các đơn vị liên quan.

- Nội dung:

+ Tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban điều phối Thành phố Sáng tạo Hà Nội, xây dựng Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều phối, Quy chế hoạt động của Ban điều phối để giám sát việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động của các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương.

+ Tham mưu UBND Thành phố chỉ định Hội đồng chuyên gia hỗ trợ và tư vấn giúp Ban điều phối Thành phố Sáng tạo của Hà Nội thực hiện tốt các sáng kiến được nêu tại mục 1 của Kế hoạch này (mục 11.1 và 11.2 Hồ sơ ứng cử).

+ Là đầu mối hợp tác trong nước, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục phát triển và thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Hà Nội và các thành phố thành viên khác trong Mạng lưới; khuyến khích, hỗ trợ các thành phố khác của Việt Nam tham gia vào Mạng lưới.

1.2. Tham dự các Hội nghị, diễn đàn Mạng lưới trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu theo các chương trình của UNESCO (Mục 13 và 15.2 Hồ sơ ứng cử)

a) Sở Ngoại vụ chủ trì thực hiện:

- Tham mưu việc tổ chức Đoàn công tác do lãnh đạo Thành phố làm trưởng đoàn tham dự cuộc họp thường niên.

- Tham mưu UBND Thành phố về việc tổ chức Đoàn công tác phù hợp tham dự có chọn lọc các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác trong khuôn khổ Mạng lưới.

b) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng các chương trình giao lưu, kết nối với các Thành phố Sáng tạo trong khu vực và thế giới.

- Tham gia vào các dự án và chiến lược trong UCCN, để thúc đẩy tư duy thiết kế sáng tạo và phát triển đô thị bền vững.

- Trao đổi kiến thức với các Thành phố thiết kế sáng tạo, thúc đẩy thiết kế và đổi mới ở Đông Nam Á.

- Tham gia các phiên họp online, các hoạt động khác trong hệ thống Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu.

- Xây dựng các báo cáo, bài phát biểu tham luận cùng các tư liệu khác (phim, hình ảnh...); tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu thành tựu, sản phẩm thuộc lĩnh vực thiết kế, sáng tạo;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất thành viên tham gia đoàn các công tác; phục vụ đoàn công tác tham dự cuộc họp thường niên Mạng lưới toàn cầu, các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo khác của Mạng lưới ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

1.3. Xây dựng báo cáo Giám sát tư cách thành viên theo yêu cầu của UNESCO theo nhiệm kỳ (Mục 12 Hồ sơ ứng cử)

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

+ Xây dựng Báo cáo Giám sát tư cách thành viên theo yêu cầu của UNESCO (04 năm/01 lần), trong đó cung cấp thông tin chi tiết về việc thực hiện và kết quả các hoạt động liên quan đến việc Hà Nội được chỉ định là Thành phố Sáng tạo của UNESCO và về tác động của chúng.

+ Gửi Báo cáo đầu tiên vào năm 2023 cho các thành phố được UNESCO chỉ định đánh giá giám sát (Báo cáo và các sản phẩm chứng minh kết quả thực hiện).

1.4. Đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức (Mục 11.5)

a) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

- Hàng năm phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các chuyên gia biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, sách tuyên truyền, phim, ảnh...; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên đề phù hợp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, văn nghệ sỹ, trí thức, phóng viên báo chí... về Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

- Duy trì, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Hanoicreativecity.com và các kênh truyền thông trên mạng xã hội, tập trung vào thông điệp Hà Nội - Thành phố sáng tạo, được cộng đồng ghi nhận để tương tác với thanh niên - kết nối với nhịp đập văn hóa và sáng tạo của Hà Nội.

- Hàng năm, tổng hợp, công bố các chương trình, kế hoạch hoạt động liên quan đến thiết kế sáng tạo để các đơn vị, tổ chức tham gia và phối hợp, người dân Thủ đô, các tỉnh, thành phố và bạn bè quốc tế tham dự.

- Ghi nhận và lập cơ sở dữ liệu về thiết kế và sáng tạo trẻ: quá trình, cá tính, portfolio online và sản phẩm, thành tích. Cơ sở dữ liệu cho phép chia sẻ và kết nối các cá nhân, kết quả cá nhân/nhóm/công ty thiết kế, tới các doanh nghiệp.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

Hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo trên thế giới, các sáng kiến và mục tiêu hướng tới của Hà Nội xây dựng Thành phố Sáng tạo dựa trên nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa để phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, phù hợp các mục tiêu, chương trình của UNESCO.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, An ninh Thủ đô, các báo thuộc các đoàn thể của Thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội:

Tăng cường tuyên truyền nội dung Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của thành phố Hà Nội; xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền Hà Nội - Thành phố sáng tạo, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Nội dung thực hiện các sáng kiến, chương trình của thành phố Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

2.1. Thực hiện 03 sáng kiến cấp độ địa phương (Mục 11.2. Hồ sơ ứng cử)

2.1.1 Kiến tạo Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội

a) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện:

- Xây dựng Đề án Trung tâm Thiết kế sáng tạo Hà Nội với mục tiêu ươm mầm tài năng trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế sáng tạo tại Hà Nội. Hỗ trợ các dự án sáng tạo tiềm năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội đặt tại Bảo tàng Hà Nội.

- Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho các nhà thiết kế trẻ, các doanh nhân, nhà lãnh đạo trẻ và đội ngũ hỗ trợ trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo.

- Hỗ trợ các dự án cộng đồng khuyến khích, ưu tiên phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế tham gia vào thiết kế sáng tạo.

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước tại Việt Nam,... giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm các mô hình không gian sáng tạo.

- Phối hợp với UNESCO, UNIDO, UN-Habitat, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc thi thiết kế Trung tâm thiết kế sáng tạo tiến tới xây dựng mô hình thí điểm trung tâm sáng tạo trẻ, mang tính biểu tượng, thúc đẩy hợp tác công tư do Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico đầu tư, quản lý, khai thác và vận hành tại khu vực Bắc An Khánh (Hoài Đức - Hà Nội).

- Sở Văn hóa và Thể thao xác định mô hình các không gian văn hóa thiết kế sáng tạo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan phối hợp thực hiện (đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý: xác định địa điểm quy hoạch trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định của chuyên ngành văn hóa; thẩm định các nội dung liên quan về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nếu có.

b) Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện Phú Xuyên:

Xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu sản phẩm làng nghề ở khu vực phía Nam Hà Nội.

c) UBND các quận, huyện, thị xã:

Rà soát, đánh giá, nghiên cứu mô hình chuyển đổi, cải tạo các di sản công nghiệp, di sản đô thị, di sản kiến trúc, các thiết chế văn hóa,... trở thành các không gian văn hóa sáng tạo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp, báo cáo UBND Thành phố các nội dung liên quan về quy hoạch kiến trúc theo quy định.

2.1.2. Xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Hà Nội

a) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia thực hiện:

- Phối hợp Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các không gian sáng tạo, các Hub sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức Hội nghị, tọa đàm, tham vấn trong việc quản lý, vận hành và phát triển các không gian văn hóa sáng tạo.

- Xây dựng các không gian sáng tạo điểm đến trên cơ sở các thiết chế văn hóa như: không gian thông minh khám phá công nghệ tương tác, không gian tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu, tổ chức các sự kiện về các hoạt động và sản phẩm có tính chất sáng tạo tại Bảo tàng Hà Nội; Không gian sáng tạo giáo dục di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Không gian sáng tạo gắng phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn truyền thống tại Nhà hát múa Rối Thăng Long; Trung tâm kết nối, giao lưu các hoạt động thiết kế sáng tạo...

- Xây dựng kế hoạch hình thành, mở rộng các tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan

Xây dựng kế hoạch phát triển các không gian sáng tạo tại các làng nghề, tăng cường các hoạt động giao lưu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm có tính thiết kế sáng tạo, ứng dụng cao.

c) UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Quản lý, hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các không gian sáng tạo hiện có trên địa bàn; Nghiên cứu hình thành các không gian sáng tạo văn hóa mới.

- Xây dựng nội dung, ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, trên cơ sở đó kiến tạo không gian sáng tạo, thực hành, trao truyền và giao lưu, quảng bá các di sản văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nghệ thuật thủ công mỹ nghệ sáng tạo ở địa phương.

- Tham gia tích cực các hoạt động giao lưu, triển lãm, quảng bá di sản văn hóa, sản phẩm thiết kế sáng tạo của địa phương trong các sự kiện, chương trình Lễ hội, liên hoan thiết kế sáng tạo của Thành phố, quốc gia và quốc tế.

d) UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

- Kết nối các hoạt động văn hóa nghệ thuật khu vực phố đi bộ hiện tại với không gian văn hóa lân cận như phố bích họa Phùng Hưng, các tuyến phố và di tích, địa chỉ ẩm thực, du lịch tiêu biểu trong khu phố cổ.

- Hình thành các không gian sáng tạo mới khu vực ven sông Hồng có sự tích hợp giữa thiết kế sáng tạo, thủ công, nghệ thuật và công nghệ hình thành các không gian văn hóa cộng đồng độc đáo, đặc sắc, hiện đại.

e) UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

Hình thành không gian đi bộ khu đô thị Nam đường vành đai 3 - Bitexco; Không gian đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang - Công viên Thống nhất; Không gian đi bộ xung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Không gian đi bộ Khu đô thị Bắc An Khánh - Splendora, Không gian đi bộ xung quanh Thành cổ Sơn Tây với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc kết hợp phát huy giá trị các di sản văn hóa của địa phương để tạo lập hoạt động thiết kế sáng tạo trong văn hóa, nghề thủ công phục vụ du lịch, thương mại phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

f) Các tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành các không gian sáng tạo:

- Chủ động, sáng tạo trong thiết kế, tổ chức các hoạt động của không gian sáng tạo.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp khi tham gia các hoạt động thiết kế sáng tạo của Thành phố.

2.1.3. Chương trình truyền hình Tài năng sáng tạo Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện:

Sản xuất chương trình truyền hình về thiết kế sáng tạo. Hoạt động này sẽ bao gồm liveshow, talkshows và các cuộc thi xoay quanh chủ đề chính là thiết kế và sáng tạo với mục tiêu thúc đẩy văn hóa sáng tạo cho giới trẻ của Thành phố, đồng thời khuyến khích những tham vọng về phát triển bền vững một cách sáng tạo cho tất cả công dân Thủ đô.

2.2. Thực hiện 03 sáng kiến cấp độ quốc tế

2.2.1. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

a) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện:

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo vào tháng 10-11 hàng năm; Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội hàng năm sẽ bao gồm chuỗi các sự kiện, hoạt động chuyên đề với các sự kiện chính dành cho các chuyên gia, cộng đồng thiết kế sáng tạo và các sự kiện bên lề, lễ hội văn hóa kết nối công chúng, nêu bật những đổi mới trong thiết kế sáng tạo từ nội bộ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong nước và trên toàn cầu; hoạt động triển lãm sản phẩm thiết kế sáng tạo; giao lưu các nhà thiết kế từ các thành phố thành viên của UCCN; hội thảo quốc tế, tọa đàm thiết kế sáng tạo; công nghệ ứng dụng cho thiết kế và kiểu dáng công nghiệp...

- Phối hợp với các Đại sứ quán, các tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa nghệ thuật, Lễ hội ánh sáng, Lễ hội đường phố có tính sáng tạo và nghệ thuật cao, kết nối và giao lưu, quảng bá văn hóa của các nước.

- Phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức các hoạt động triển lãm, tổ chức cuộc thi liên quan đến lĩnh vực thiết kế sáng tạo, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, tái thiết các không gian sáng tạo.

- Tham gia, phối hợp với Đại học RMIT Melbourne, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức “Lễ hội Thiết kế & Truyền thông Việt Nam” với các sự kiện: triển lãm các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật và thủ công, vẽ tranh trực tiếp và trưng bày thiết kế sáng tạo hỗ trợ môi trường, các thực hành thân thiện với môi trường khác.

- Phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico tổ chức Lễ hội hoa “Home Hanoi Xuân” vào dịp Tết hàng năm tại khu đô thị Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức) trở thành điểm đến sáng tạo giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống.

b) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện:

Tổ chức các sự kiện Lễ hội quà tặng Du lịch; Lễ hội áo dài Hà Nội và các sự kiện, lễ hội liên quan đến lĩnh vực thiết kế, sáng tạo nhằm xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch mang tính sáng tạo, đặc trưng của Thủ đô.

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện:

Tổ chức cuộc thi, triển lãm giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính thiết kế sáng tạo, phục vụ quảng bá giới thiệu các nghề thủ công truyền thống Hà Nội.

2.2.2. Diễn đàn Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở khu vực Đông Nam Á

Diễn đàn Mạng lưới ở khu vực Đông Nam Á, được Hà Nội đăng cai tổ chức tại Thành phố Hà Nội hoặc online (dự kiến vào đầu năm 2023 trước thời điểm nộp Báo cáo giám sát thành viên) nhằm trao đổi kiến thức, hỗ trợ và hợp tác giữa các thành phố Đông Nam Á. Diễn đàn sẽ đóng góp vào tầm nhìn của UCCN trong khu vực Đông Nam Á, với mục đích khuyến khích các thành phố đang phát triển đăng ký làm thành viên của Mạng lưới.

Thành phần tham dự, dự kiến bao gồm đại diện chính quyền các thành phố thành viên; Mạng lưới các tổ chức, cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế; các doanh nghiệp và các nhà hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo thuộc cộng đồng UCCN của Đông Nam Á cũng như một số thành phố khác ngoài UCCN.

- Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan thực hiện: Tham mưu xây dựng Đề án tổ chức diễn đàn Mạng lưới, phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế; phụ trách triển khai việc tổ chức, hậu cần, liên hệ và đón tiếp các đại biểu quốc tế tham dự sự kiện.

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: Phụ trách chính phần nội dung, các báo cáo, bài phát biểu tham luận trong chương trình và các tài liệu tuyên truyền khác; tổ chức các sự kiện bên lề Diễn đàn như: trưng bày, giới thiệu, quảng bá hoặc giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa các thành phố thành viên.

2.2.3. Mạng lưới nhà thiết kế sáng tạo trẻ

a) Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ, Thành đoàn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động cũng với UNESCO, UNIDO và UN-Habitat thực hiện dự án: “Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô sáng tạo” - bao gồm các hoạt động bảo tồn và phục hồi các di sản văn hóa; phục hồi các làng nghề và hỗ trợ các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội với sự tài trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico và một số tổ chức, đơn vị khác:

- Tổ chức 03 cuộc thi: (1) Cuộc thi vẽ minh họa (kỹ thuật số) về Hà Nội - Thành phố Thiết kế sáng tạo; là cơ hội để phản ánh, ghi nhận và khuyến khích những cách tiếp cận hay về văn hóa và thiết kế sáng tạo, nghệ thuật, về thời trang sáng tạo và về nỗ lực phục hồi di sản văn hóa; (2) Cuộc thi thiết kế sản phẩm đương đại mang tính ứng dụng cao có hàm lượng công nghệ lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và sử dụng chất liệu truyền thống. Các mẫu dự thi được chọn sẽ được chuyên gia/nhà thiết kế quốc tế hướng dẫn để hoàn thiện sản phẩm mẫu, và kết nối thương mại hóa sản phẩm; (3) Cuộc thi xây dựng biểu tượng Thành phố sáng tạo tại khu vực đô thị Bắc An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội).

- Thiết kế nền tảng số để đưa các tác phẩm xuất sắc đến được với công chúng rộng rãi, và kết nối các trung tâm sáng tạo trẻ.

- Hỗ trợ giới trẻ tham gia xây dựng tầm nhìn chiến lược và kế hoạch hành động cho Hà Nội - Kinh đô sáng tạo thông qua các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo tham vấn, tổ chức đối thoại chính sách, gặp gỡ đối tác công - tư với lãnh đạo Hà Nội và các bên có liên quan.

b) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện:

- Thiết lập bản đồ Mạng lưới sáng kiến Hà Nội, kết nối sự kiện của các sàn nghệ thuật, các Hub sáng tạo, các không gian sáng tạo công cộng để mọi người có thể tương tác và tham gia các hoạt động sáng tạo chung của Thành phố.

- Xây dựng các cuộc thi, các sự kiện hướng tới mạng lưới thiết kế trẻ, kết nối các doanh nghiệp đồng hành, hướng đến các sản phẩm có giá trị đóng góp vào ngành công nghiệp sáng tạo của Thành phố.

c) Thành đoàn Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các Đề án Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 11/8/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, tập trung vào thanh niên, sinh viên và giới trẻ Thủ đô như:

- Đề án “Xây dựng Nền tảng kỹ năng việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên (4SV) và Câu lạc bộ chuyển đổi số trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn thành phố”.

- Đề án “Xây dựng chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, học viện, cao đẳng”.

- Đề án “Hình thành Không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

- Đề án “Xây dựng Nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo”

- Đề án “Tổ chức các sự kiện, cuộc thi quy mô Thành phố thu hút sự tham gia của quốc tế về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nhân, thanh niên, sinh viên và học sinh”.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Tham gia phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền về việc thành phố Hà Nội tham gia Mạng lưới tới hệ thống chính trị các cấp và tầng lớp Nhân dân.

2. Các sở ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã

- Tổ chức quán triệt, nội dung Kế hoạch này đến cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung Kế hoạch.

- Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ, đề án, chương trình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ; chủ động đề xuất giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhà nước, xã hội hóa, nguồn lực hợp pháp để thực hiện các nội dung được phân công hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải quyết, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Sở Văn hóa và Thể thao cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, tham mưu UBND Thành phố tổng hợp báo cáo Thành ủy, Ban Thư ký UNESCO theo quy định.

4. Sở Ngoại vụ

Tham mưu thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo góp phần huy động nguồn lực, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ mới.

5. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất về kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan chủ trì để thực hiện nhiệm vụ, đề án, kế hoạch, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị theo quy định.

6. Các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức liên quan

- Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico chủ động triển khai các nội dung phối hợp theo Kế hoạch, thúc đẩy hợp tác xây dựng Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, khuyến khích phát triển năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong việc tạo ra các sản phẩm, hình thành không gian văn hóa có tính sáng tạo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị được phân công trong Kế hoạch chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Quận ủy, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị được phân công trong Kế hoạch;
- Cơ quan báo, đài Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC SÁNG KIẾN GIA NHẬP MẠNG LƯỚI CÁC THÀNH PHỐ SÁNG TẠO CỦA UNESCO ĐẾN NĂM 2025
(kèm theo Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của UBND Thành phố)

TT

TÊN ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CƠ QUAN BAN HÀNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

THỜI GIAN

DỰ KIẾN KINH PHÍ
(Tỷ đồng)

I

Các hoạt động thành phố Hà Nội tham gia với vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

1

Thành lập Ban điều phối Thành phố sáng tạo của Hà Nội và xây dựng Quy chế hoạt động

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại Vụ

UBND Thành phố

Quý II/2022

-

2

Tham dự các Hội nghị, diễn đàn Mạng lưới trong khu vực Đông Nam A, châu Á và toàn cầu

Sở Ngoại Vụ, Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan

UBND Thành phố

Hàng năm

2 tỷ/năm

3

Xây dựng báo cáo giám sát tư cách thành viên theo yêu cầu của UNESCO

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan, Viện VHNTQGVN

UBND Thành phố

Năm 2023

4

Tăng cường nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các hình thức thông tin trên Trang thông tin điện tử Hanoicreativecity.com

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao

Hàng năm

1 tỷ/năm

II

Các sáng kiến, chương trình của thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

1

Xây dựng Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội với mục tiêu ươm mầm tài năng trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế sáng tạo, củng cố mạng lưới thiết kế sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ các dự án, sáng tạo tiềm năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan

UBND Thành phố

Năm 2022-2023

6 tỷ

2

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho các không gian sáng tạo ở Hà Nội với trọng tâm là khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực thiết kế; các cuộc thi; hoạt động hỗ trợ các không gian sáng tạo...

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Viện VHNTQGVN, UNESCO Hà Nội, Hội kiến trúc sư VN và các đơn vị liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Hàng năm

2 tỷ/năm

3

Xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu sản phẩm làng nghề ở khu vực phía Nam Hà Nội

Sở Công Thương

UBND huyện Phú Xuyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

UBND Thành phố

Năm 2022

-

4

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các không gian sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao

Viện VHNTQGVN và các đơn vị liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Năm 2022

1 tỷ

5

Kế hoạch xây dựng không gian sáng tạo giáo dục di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao

Năm 2022-2023

2 tỷ

6

Đề án Không gian sáng tạo phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội LHVHNT Hà Nội và các đơn vị liên quan

UBND Thành phố

Năm 2022

2 tỷ

7

Xây dựng kế hoạch phát triển các không gian sáng tạo tại các làng nghề

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan

UBND Thành phố

Năm 2022

-

8

Kế hoạch Chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn và các đơn vị liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao

Hàng năm

2 tỷ/năm

9

Kế hoạch Tổ chức Lễ hội thiết kế sáng tạo

Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND TP và các đơn vị liên quan

UBND Thành phố

Hàng năm

3 tỷ/năm

10

Tổ chức Diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội

Sở Ngoại Vụ Sở Văn hóa và Thể thao

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan, Viện VHNTQGVN

UBND Thành phố

Năm 2023

5 tỷ

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Kế hoạch 102/KH-UBND

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:102/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:01/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi