Danh mục

Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 925 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
861

Công văn 403/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
862

Công văn 245/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2007
863

Công văn 187/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tự in biên lai phí tham quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
864

Công văn 7253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh dấu và chữ ký trên C/O

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
865

Công văn 7254/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra C/O mẫu D

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
866

Công văn 7259/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc số tham chiếu của C/O mẫu D

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
867

Công văn 7179/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công tái chế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
868

Công văn 3992/TCT-TCTNN của Tổng cục Thuế về việc phát hành sách " Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa "

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2006
869

Công văn 5870/BTM-KV4 của Bộ Thương Mại về việc bổ sung Sri Lanka vào danh sách các nước đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2006
870

Công văn 176/KHXX của Toà án Nhân dân Tối cao về việc triển khai các nghị định của Chính phủ về thi hành luật thương mại

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2006
871

Công văn 3176/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên các loại C/O của Cămpuchia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2006
872

Thông báo 0263/BTM-DM của Bộ Thương mại về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn vốn còn lại dành cấp visa tự động của Cat. 340/640

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
873

Công văn 3109/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu D, mẫu E

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2006
874

Thông báo 0247/BTM-DM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
875

Công văn 2613/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc C/O

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
876

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức hội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
877

Công văn 2143/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
878

Thông báo 200/TM-DM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số quy định tại Thông báo số 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2006
879

Công văn 2246/BTM-PC của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
880

Thông báo 1278/TM-MNBG của Bộ Thương mại về việc đính chính Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới của Bộ Thương mại kèm Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/1/2006

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2006
Vui lòng đợi