Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 966 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
861

Công văn 5806/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
862

Công văn 5723/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả đàm phán ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 19

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
863

Thông báo192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
864

Công văn 3997/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi hoá đơn khoản chiết khấu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
865

Công văn 5429/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép đoàn khách du lịch Trung Quốc sử dụng xe ôtô vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
866

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
867

Công văn 5048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp CP tháng 8 năm 2007 đối với lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
868

Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ cho vay chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
869

Công văn 4848/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh thủ tục Hải quan đối với hàng hoá qua cửa khẩu biên giới đường bộ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
870

Công văn 4669/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
871

Công văn 4379/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
872

Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá cả thị trường

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
873

Công văn 4146/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng và kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
874

Công văn 3749/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
875

Thông báo 137/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
876

Công văn 3430/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch quảng bá Du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
877

Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
878

Công văn 3269/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2007 đối với lĩnh vực thương mại, giá cả

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
879

Công văn 3146/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của BCĐ 127-TW

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
880

Công văn 670/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN và Nghị định thư ASEAN (sửa đổi) về các ngành ưu tiên hội nhập giai đoạn II

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về